Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Broschyrer och skrifter

Att förlora ett barn

Att förlora någon som i livet stått en nära är alltid svårt och att förlora ett barn är om möjligt ännu svårare. I denna skrift har vi samlat information som är bra att inför besöket på begravningsbyrån men även sedan som en liten ”kom ihåg” broschyr.

Du kan hämta broschyren "Att förlora ett barn, ett ögonblicks skillnad" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Auktorisation

I denna skrift kan du läsa om tryggheten i att anlita en auktoriserad begravningsbyrå.

Du kan hämta skriften "Auktorisation" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Avvecklingshjälpen

Att avveckla eller överföra alla abonnemang i ett dödsbo kan ta tid. Med vår it-tjänst Avvecklingshjälpen går det snabbt och smidigt.

Borgerlig Begravning

Att planera, genomföra och förrätta / Gunnel Atlestam & Lykke Backer 

Borgerliga begravningar är ett ämne som jag har djupdykt i.  I juni 2011 kom boken Borgerlig begravning - att planera, genomföra och förrätta ut. Den har jag planerat och skrivit tillsammans med Lykke Backer. Skriver Gunnel Atlstam.  En bok att inspireras och låta sig vägledas av för både anhöriga och borgerliga begravningsförättare.

Köp boken i vår nätbutik.

Borgerlig Begravning

I denna skrift kan du läsa om hur en borgerlig begravning  kan gå till.

Du kan hämta skriften "Auktorisation" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

En broschyr som berättar i korthet om praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur.

Finns även som pdf Engelska samt Spanska

Du kan hämta broschyren "dödsfall i ett mångkulturellt samhälle" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Dokumentbevakning

Vi erbjuder säker dokumentbevakning!
Att förvara t.ex. ett äktenskapsförord, testamente , Livsarkiv eller gåvobrev på ett säkert ställe är en självklarhet. Men har du tänkt på att det är lika viktigt att de faktiskt kommer fram  den dagen de behövs? 
Dokumenten bevakas per automatik mot Skatteverket så att vi enkelt ser till att de kommer fram.

Du kan hämta broschyren hos din auktoriserade begravningsbyrå

Ekonomisk brist i dödsbon

En vägledning i hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen

Du kan hämta broschyren "Ekonomisk brist i dödsbo" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

En ängel till låns

Humlan Milton har i sin bok beskrivit sin och sin familjs kamp och liv med döden ständigt hängande över sin lille son Calle.  Vi följer Humlans känslor som hopp och djupaste förtvivlan. Vi får en inblick i alla sjukhusbesök, behandlingar som Calle måste gå igenom. Det goda bemötandet inom sjukvården men också de gånger prestigen hos behandlarna tar över. Calle blev bara tre år. Så här skriver Humlan i efterordet, två år efter Calles död. " Kan man sörja samtidigt som glädjens rus värmer en? Min upplevelse är att det går, ont gör det men det går.

Boken finns att beställa hos Adlibris.

En hyllning till livet arkiv

Allt har en början – och ett slut. Men vi tror att slutet också har en början. Att vi går vidare till något annat när vi dör. Därför finns det anledning att – om inte direkt fira –inte behöva se fullt så nattsvart påen begravning. Med En hyllning till livet - ett lite annorlunda Livsarkiv, vill vi markera något mer än ett definitivt slut på vårt liv. Vi vill för det första visa att vi i livet vågade vara precis den vi ville vara. Att vi, efter förhoppningsvis ett långt och härligtliv, avslutar på samma sätt som vi levde.

Går endast att hämta som pdf

Etikettboken

Etikettboken vägleder oss genom livets olika högtider.    

Hänsyn och omtanke är ord som omgärdar en begravningsceremoni och man vill klä sig rätt och fint. Men kläder är idag inte lika viktigt som det var förr. Det mest betydelsefulla är trots allt närvaron vid begravningen.

Vill du veta mer om etikett besök Mats Danielssons hemsida www.etikettdoktorn.se

Köp boken i vår nätbutik.

Ett stöd för minnet

Att veta vad man ska göra och i vilken ordning och att komma ihåg vad man gjort är inte lätt när man samtidigt lever i sorg. Här har vi samlat information och listat upp vad som man vanligtvis måste göra när någon har avlidit.

Du kan hämta broschyren "Ett stöd för minnet" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Evigt minne

En anhörigs dna blir till ett minne för livet

I många länder sparar man aska från en avliden i ett vackert smycke. Den möjligheten har vi inte i Sverige, så här föddes tanken på att skapa vackra smycken innehållande äkta dna. Ur vår vision föddes tanken på en produkt som skulle kunna levandegöra minnet av den vi har förlorat, samtidigt som man på ett säkert sätt kan bevara DNA i rumstemperatur till nytta för framtida generationer.

Evigt Minne Fingeravtryck

Fånga ett avtryck

Vi har förenklat processen att fånga det personliga och unika avtrycket, vilket bara görs på några sekunder med hjälp av en biometrisk skanner i vår mobil-app. Med traditionellt svenskt hantverk i kombination med modern teknologi skapar vi unika och vackra minnesprodukter.

Familjesidan

På familjesidan.se kan man söka och läsa dödsannonser. Minnesrummen underlättar för vänner att delta i och kring begravningen. Ett mycket billigt komplement till en annons i den lokala tidningen som dessutom finns kvar i 25 år.

Försäkringsinventering

Försäkringsinventering i livstid och vid dödsfall.

Låt oss göra en inventering av dina försäkringar och pensioner Inventeringen, som utförs av en licensierad försäkringsmäklare, ger dig en total överblick över alla dina försäkringar och pensioner. I tjänsten ingår även kostnadsfri rådgivning om hur du kan göra förändringar i ditt försäkringsinnehav, så att det stämmer överens med dina behov.

Du kan hämta broschyren "Försäkringsinventering" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Framtidsfullmakt, Vem ska företräda dig när du inte längre kan

Denna broschyr beskriver vad en framtidsfullmakt innebär. Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Vanliga fullmakter, som inte återkallas fortsätter att gälla enligt svensk lag även om en framtidsfullmakt upprättas.

Du kan hämta skriften "Auktorisation" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Handbok om sorg

Till dig som vill läsa om sorg och dess uttryck.

Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du kan ta hand om. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet. Med den här skriften hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor. En ny lag har trätt ikraft från den första maj 2012 att från dödsfallsdagen får det bara gå en månad till dess att kistan är kremerad eller gravsatt, därför kan det vara bra att kontakta en auktoriserad begravningsbyrå snarast efter dödsfallet.

Du kan hämta skriften "Hur gör jag nu? " hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Innan jag glömmer bort mig själv, Lennart Wallander och Fredrik Dannemann

En bok initierad av Lennart Wallander och Fredrik Dannemann i samarbete med Alzheimers fonden. Det är 58 kända svenskar som har skrivit sin egen nekrolog, ingen har fått ersättning alla har gjort det för att stödja Alzheimersfonden. En nekrolog handlar ju om vad som hände innan , vad man uträttat vad man varit stolt över och vill bli ihågkommen för. En fin bok att läsa och ge bort som present.

Du kan köpa boken i vår nätbutik

Livsarkivet ifyllbar pdf

Att fylla i Livsarkivet är en omtanke om dina anhöriga. Här ger du svar på frågor de annars, i många fall, måste gissa sig till. Genom att fylla i Livsarkivet besvarar du frågor som; finns det testamente och i så fall var, vilka försäkringar är aktuella, finns önskemål om vård i livets slut och önskemål kring begravningen mm. Du kan hämta det på din närmaste auktoriserade begravningsbyrå eller fylla i det online på Livsarkivet.se eller ladda ner en ifyllbar PDF genom att klicka på "Ladda ner"

Här hittar du Livsarkivet på andra språk, t ex:

Engelska / Lifearchive

Finska / Hautaustestamentti

Polska/ Zyciowearchiuwum

Ryska/Архив жизни- важный документ

Spanska/ Archivo de vida

Turkiska/ Yasa Arsivi

Arabiska /  المحفوظات الحياة - وثيقة رئي

Du kan hämta broschyren "Livsarkivet" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Mångkulturella Begravningsskick

Handlar om våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar.

Memento Begravningsförsäkring

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen.

Du kan räkna ut din premie på nätet här.

Du kan hämta broschyren "Memento Begravningsförsäkring" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Min Begravning - En del av Livsarkivet

Min Begravning en del av Livsarkivet är 4 sidor inkl.omslag som enbart innehåller önskemål om Min begravning! 

Min farfar och lammen

Haralds farfar dör plötsligt. Och Harald sörjer. De har några får tillsammans och de första lammen har just fötts. Vad ska hända med lammen nu? Och vad ska hända med farfar?

Min Farfar och lammen består av två delar. Den ena är Haralds berättelse om när han som nioåring miste sin farfar. Den andra beskriver med enkla ord vad som händer i samband med en begravning från det ögonblick någon dör, till dess att livet börjar återgå till det vanliga både för barn och vuxna.

Författare: Ulf Nilsson

Illustrerad: Jens Ahlbom

Du köpa "Min farfar och lammen" i vår nätbutik

Hämta broschyren "Min farfar och lammen" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Nedstängning sociala medier

SBF:s auktoriserade begravningsbyråer erbjuder en tjänst där vi kan avsluta konton i de flesta sociala medier t. ex. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

Du kan hämta broschyren "Sociala medier" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Om bland tusen stjärnor

SBF, Sveriges begravningsbyråers Förbund har tagit min tankebok om döden i pocketversion för att använda på sina byråer. Jag är oerhört tacksam för detta, det känns hedrande och meningsfullt. Deras förbundsdirektör Ulf Lernéus har skrivit ett förord i boken skriver Per Ragnar.

Boken handlar om ”sextio års erfarenhet i dödens närhet” som Per Ragnar själv beskriver dess innehåll. Den röda tråden är döden. Här skriver Ragnar om döden både konkret och abstrakt. Del ett beskriver hur han följer en god väns sista månader i livet, Lasses sista resa. Tankar och reflektioner kring livet och döden varvade med tillbakablickar på hur synen på döden har förändrats över tiden och hur olika religioner ser på döden. Är döden det slutgiltiga eller är den början på något nytt?
I del två skriver Per Ragnar med värme om sina föräldrars död. En tillbakablick på deras liv där hårt arbete  och sjukdom var vardagsgäster. Han beskriver hur barnbarnet förhåller sig till sin döde farfar, hur kända personer som Ingmar Bergman och Sighsten Herrgård lämnar jordelivet. Boken avslutas med en rad dikter, lite fakta om döden och slutligen hur man förbereder sin egen begravning. Detta är en läsvärd bok som väcker tankar och skänker tröst.

Du kan köpa boken i vår nätbutik

 eller hos din auktoriserade begravningsbyrå.

QR Bricka håller minnet levande

Så här enkelt är det.

Att skapa en QR-kod går snabbt och är mycket enkelt. Ingen speciell programvara

krävs och du kan själv välja vad koden ska peka mot genom ett par enkla knapptryck.

Råd Från Begravningsbyrån, Begravningen - ett minne för livet

Detta är en skrift som vänder sig till dig som är i färd med att ordna en begravning. Vår ambition med skriften är att visa på olika alternativ som står till buds när det gäller de praktiska arrangemangen
kring begravningen. Vi vill att den begravning du är med och utformar verkligen blir sådan du vill ha den utifrån de önskemål och den livsstil den avlidne hade.

Du kan hämta broschyren "Råd Från Begravningsbyrån" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

SBF Juridik vid dödsfall

Denna skrift tar upp frågor som bouppteckning, bodelning, arvsskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall.

Du kan hämta broschyren "SBF Juridik vid dödsfall" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

SBF Vardagsjuridik

Denna skrift tar upp flera viktiga familjejuridiska händelser i livstiden.

Du kan hämta broschyren "SBF Vardagsjuridik" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

SJÄLA LYCKA, Ann Allan

En underbart hoppfull bok om döden och att vi har olika val. Ann Allans sätt att skriva ner sina tankar om de nära och kära som är döda och sin egen relation till döden, ger en helt annan infallsvinkel än den vanliga. Orden i boken lägger sig som ett stötdämpande moln runt en orolig, ledsen eller funderande själ.

"Det där vita strecket som kan skönjas på himlen när ett flygplan passerat, det tror jag inte alls är vattenånga. Jag tror att det är änglar. Det är ingenting annat än ett änglastråk. En lång busig rad av nyförlösta änglar, som likt lekfulla dagisbarn hoppande och skuttande och fullkomligt omöjliga att forma till raka led, lyckliga och sorglösa leker sig uppåt mot den allt mörkblåare och mörkblåare himmelen ...

Kan du köpa i vår nätbutik

Stenar berättar

Ingen kräver av dig att  du ska vara poet eller filosof för att du fått uppdraget att ordna med gravstenen. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med dödsboets pengar. Det kan vara något så enkelt som ett yrke, en födelseort eller platsen den döde slutade sina dagar.

Vägledning Livsarkivet

Den här skriften är ett stöd och vägledning för dig som vill veta mera innan du tar ställning till frågor som rör både livet själv och livets slut.

Broschyren "Vägledning Livsarkivet" laddar du ned som pdf.

Vem ärver?

Det här är en broschyr som förklarar olika begrepp och ger information om vem som ärver vad.

Du kan hämta broschyren "Vem ärver " hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Vid livets slut

Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut.

Observera att tiden från dödsfall till kremation/ gravsättning är 1 månad från 20120501