Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Bodelning

0

 

 

Vad är bodelning?

En bodelning betyder att man delar upp tillgångar och egendom mellan två personer. Det görs alltid vid en skilsmässa, när den ena dör, eller när två sambor separerar. Man kan också göra en bodelning under pågående äktenskap om man t. ex vill förändra ägandet i en fastighet. 

Hur gör man en bodelning?

När man ska göra en bodelning mellan två personer finns det olika regler beroende på vilket typ av förhållande man har. Det kan finnas skillnader i hur man delar upp tillgångar och egendom mellan exempelvis gifta personer och personer som har bott tillsammans som samboende. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller i det specifika förhållandet för att kunna göra en rättvis och korrekt bodelning.

 

Här går vi igenom de olika situationerna en bodelning kan komma på fråga:

 

Bodelning vid en skilsmässa

Om man skiljer sig är det viktigt att upprätta ett bodelningsavtal där man delar upp sin egendom emellan sig. Men innan bodelningen påbörjas är det viktigt att först lämna in en ansökan om skilsmässa till Tingsrätten, det är valfritt om ni sedan vill registrera själva bodelningshandlingen hos Skatteverket.  

Bodelningen omfattar det giftorättsgods som makarna äger. Giftorättsgods är all egendom som makar äger tillsammans och som inte har gjorts till enskild egendom enligt äktenskapsförord, gåva eller testamente.

I en bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna om de inte har avtalat om annat.

Om man inte upprättar ett bodelningsavtal vid en skilsmässa så kan det bli svårt att få ett nytt bolån eftersom rätten till bodelning finns kvar en lång tid efter skilsmässan.
Det kan ta tid att bli överens om bodelningen eftersom det kan finnas många saker att diskutera som pensioner, skattekonsekvenser och lösöre. När parterna väl är överens om fördelningen är det därför viktigt att skriva på bodelningshandlingen och att den är slutgiltig så ingen kan börja tvista i framtiden. 

 

Bodelning under äktenskap

En bodelning kan göras under tiden som man är gift om makarna så önskar. I så fall måste båda makar vara överens om att genomföra bodelningen och skriva på ett bodelningsavtal. Vid en bodelning under äktenskap fördelas giftorättsgodset, det vill säga all egendom som inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord, gåva eller testamente, mellan makarna.
Ett exempel kan vara att en av makarna äger villan de bor i. Nu vill båda att huset ska vara gemensam egendom. Då regleras det i ett bodelningsavtal och därefter kan man skicka in en lagfartsändring till Lantmäteriet som visar att båda är ägare till fastigheterna.
 

Bodelning mellan sambos

När sambor separerar och ska göra en bodelning, är det viktigt att först fastställa vad som utgör samboegendom. Samboegendom är all egendom som förvärvats under samboförhållandet för gemensamt bruk. Egendom som tillhör enbart en av samborna eller som har förvärvats genom arv eller gåva räknas inte som samboegendom. Bodelning mellan sambor är bara nödvändigt om en av parterna begär det. 

Bodelning vid dödsfall


Om den avlidne var gift och det också finns flera dödsbodelägare som ska ärva, så görs en bodelning som beskriver hur tillgångarna ska fördelas mellan efterlevande make/maka och övriga dödsbodelägare. Efter det kan arvskiftet göras, dvs tillgångarna betalas ut. 
Innan bodelning kan göras ska alltid bouppteckningen vara upprättad, dvs handlingen som beskriver tillgångar och skulder i dödsboet och vilka som har rätt till arv. 

 

Bodelningsförrättare – om man inte kommer överens

 

En bodelningsförrättare behövs vanligtvis när det råder tvist mellan parterna om fördelningen av tillgångar och skulder, och de inte själva kan komma överens om en lösning eller om någon part vägrar göra en bodelning. I vissa fall kan en bodelningsförrättare även behövas om det finns komplexa ekonomiska frågor eller om parterna inte har tillräcklig kunskap för att genomföra en korrekt bodelning.

Generellt sett ingår följande steg i en bodelning:

 

1. Tillgångar och skulder - En sammanställning av tillgångar och skulder görs för att få en överblick över vad som ska delas

2.  Andelsberäkning - Parternas respektive andelar i det gemensamma boet räknas ut

3.  Lottläggning - En lottläggning sker för att bestämma vilken egendom som ska tillfalla respektive part.

4. Bodelningsavtal - Ett bodelningsavtal upprättas som reglerar fördelningen av tillgångar och skulder mellan parterna.

 

Få hjälp av jurist hos SBF

Hos byråer som tillhör Sveriges Auktoriserade begravnings- och juridikbyråer kan du få hjälp med bodelning. Fördelen är att du alltid välutbildade personer som alla arbetar med frågor både när det gäller juridik efter ett dödsfall men också den vardagsjuridik som behövs i livets olika skeden. 

Våra auktoriserade Boutredare och Jurister finns över hela landet. Sök här efter din närmaste Juridikbyrå