Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Mandéer

0

Mandéer, även kända som sabéer eller mandeiskt folk, utgör en etnisk och religiös minoritet med rötter i Mesopotamien, som idag omfattar områden i Irak och Iran. Deras religion, mandeismen, är en gammal gnostisk och abrahamitisk tro som har sitt ursprung i tidig judendom och kristendom. Mandéer har sina egna unika begravningsritualer och traditioner som är en viktig del av deras religiösa och kulturella identitet. Här är några fakta om mandéernas begravningar:

 • Betydelsen av renhet och ritualism:
  Inom mandeismen är renhet och ritualism centrala koncept. Både födelse och död är livshändelser som är föremål för noggranna ritualer för att upprätthålla själens renhet och främja den andliga utvecklingen. Begravningar är därför noga planerade och utförda i enlighet med mandéernas religiösa övertygelser.
   
 • Snabb begravning:
  Mandéiska begravningsceremonier äger ofta rum så snabbt som möjligt efter dödsfallet. Detta kan delvis bero på tron att själen inte bör hållas kvar i kroppen längre än nödvändigt och att kroppen bör återvända till Moder Jord (Mamta d'Haiia), som är en viktig symbol inom mandeismen.
   
 • Inriktning mot öster:
  Vid begravningen är det vanligt att kistan eller den avlidna personen placeras så att huvudet är inriktat mot öster. Detta är en tradition som återspeglar mandéernas fokus på solen och ljuset som symboler för det gudomliga. På ett antal begravningplatser i Sverige finns det idag särskilda gravkvarter just för Mandéer.
   
 • Vandring till vattnet:
  Ett av de mest karakteristiska inslagen i mandéiska begravningsritualer är vandringen till en vattendrag, vanligtvis en flod eller en sjö. Vattnet är heligt inom mandeismen och symboliserar rening och återfödelse. Det är en viktig del av begravningen att tvätta den avlidna kroppen i vattnet för att uppnå andlig renhet.
   
 • Bön och psalmsång:
  Begravningsceremonin inkluderar ofta böner och psalmsång ledd av en religiös ledare eller präst. Dessa böner syftar till att guida den avlidna själen genom övergången till nästa liv och främja deras välmående i den andliga världen.
   
 • Påklädning och gravsmyckning:
  Den avlidna personen kläs i rena och speciella kläder, och kistan kan vara påkostad och rikt dekorerad. Detta återspeglar mandéernas respekt för den avlidna och betoningen av värdighet vid begravningen.
   
 • Familjens deltagande:
  Mandéiska begravningsceremonier involverar vanligtvis hela familjen och ibland hela samhället. Det är en tid för gemenskap och stöd för den sörjande familjen, och många sluter upp för att hedra den avlidna personen.
   

Sammanfattningsvis är mandéiska begravningar djupt rotade i mandéernas religiösa och kulturella identitet. Dessa ceremonier är utformade för att upprätthålla renhet, hedra den avlidna och underlätta själens övergång till den andliga världen. De återspeglar den rika gnostiska och abrahamitiska traditionen som präglar mandeernas tro och livsstil.