Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  •     Skydda make/sambo
  •     Göra barnens arv till enskild egendom
  •     Ändra arvsordningen


Oavsett vilket eller vilka skäl det finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.
Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente med sin tjänst Dokumentbevakning. 
Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.
 

Läs mer i våra broschyrer nedan.