Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Nyheter

Ulf Lernéus

Debatt

Sverige, det är dags för en attitydförändring!

Det är dags för debatt om den utdragna väntetiden mellan dödsfall och begravning. Begravningsbyråer vittnar om hur anhöriga jonglerar sina kalendrar under besöket på begravningsbyrån, där minisemestrar, dagisavslutningar och födelsekalas konkurrerar med begravningen.

Läs mer

Nyhet

När livet lämnar – en kostnadsfri utbildning för vårdpersonal

En kostnadsfri utbildning om döendet, döden och omhändertagandet av den döda kroppen för dig som arbetar inom vården.

Läs mer

SBF_Tid mellan dödsfall och begravning

Pressrelease

Fortfarande världens längsta tid mellan dödsfall och begravning

-Det gäller nu att vi tänker till hur vi vill behandla våra döda, att faktiskt prioritera och för Svenska Kyrkan att bli betydligt bättre på tillgänglighet med tider för begravningar.

Läs mer

Tänd ett ljus

Nyhet

Familjesidan.se stödjer Rädda Barnen under allhelgona

Under allhelgonahelgen tänds ljusen på gravar, i minneslundar och i de digitala minnesrummen på nätet. Familjesidan.se skänker 5 kronor till Rädda Barnen för varje tänt digitalt ljus under allhelgonaveckan.

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten

Nyhet

Begrepp i begravningsverksamheten

Begreppen i och runt en begravning kan upplevas som krångliga. Samtidigt är det många som är beroende av ett "gemensamt språk" alltifrån vården till Svenska kyrkan, kyrkorårdsförvaltningarna, begravningsbyråerna och naturligtvis allmänheten. Därför har nu en projektgrupp arbetat igenom och rediverat "Begrepp i begravningsverksamheten".

Läs mer

Ulf Lernéus och Magnus Berglund

Artikel

Kyrkans begravningsbyrå snedvrider konkurrensen

Svensk Näringsliv tar upp frågan om snedvriden konkurrens både för begravningsbyråerna och stenhuggerierna när Svenska kyrkan driver begravningsbyråer.

Läs mer

Tiden mellan dödsfall och begravning

Artikel

Dagar mellan dödsfall och begravning fortsätter öka

För 10 år sedan fick vi en ny lagstiftning då tiden mellan dödsdag och begravning ökade. Då var tiden i snitt 21,6 dagar. När vi jämför 10 år senare är den 24,9 dagar. Alltså betydligt högre nu efter nya lagstiftningen än före. Vi kan behöva se över lagen, menar Ulf Lernéus.

Läs mer

Allhelgona ökar i betydelse

Artikel

Allhelgona ökar i betydelse

Helgen har blivit mer av en offentlig gemenskap som bygger på fin en stämning bland smyckade gravar och minneslundar, Även om traditionen har sin linda i religionen så är den numer religiöst neutral.

Läs mer

Artikel

Kyrkans begravningsbyrå är olämplig verksamhet för Svenska kyrkan

Det är direkt olämpligt att kyrkan driver begravningsbyråer när de samtidigt har statens uppdrag att vara huvudman för samhällsfunktionen begravning. I november 2022 kan kyrkomötet fatta beslut om att tillåta kyrkliga begravningsbyråer.

Läs mer

Begravningsbyråerna och pandemin

Undersökning

Stress och osäkerhet - ändå klarade våra byråer pandemin bra!

Trots hård press upplevde våra begravningsbyråer att de kunde upprätthålla servicegraden under pandemin, visar en undersökning bland våra 400 auktoriserade begravningsbyråer.

Läs mer

Kista av svampmycel

Nyhet

Miljöstipendium instiftat av SBF

Stipendiet är till för att utveckla lösningar för begravningsverksamheten som är mindre miljöbelastande eller förbättra miljöaspekten i redan befintliga lösningar.

Läs mer

SBF 100 år

Artikel

Spaning mot framtiden när SBF fyller 100 år

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer hade sitt 100 års-jubileum i Göteborg 6-8 maj. Läs och se bilder från tre intressanta dagar med spaningar mot framtiden.

Läs mer

Podd En hyllning till livet

Pressmeddelande

SBF startar podden ”En hyllning till livet”.

I den nystartade podden ”En hyllning till livet” vågar Åsa Scharin och Helene Wish Persson prata om döden – och livet. För även om döden knackar på vår dörr en dag så ska vi ju leva alla andra dagar!

Läs mer

Pressrelease

Begravningar utan känd ceremoni minskade under 2021

För första gången har antalet Begravningar utan känd ceremoni, så kallade ”direktare”, minskat efter att under en lång tid av år ökat i omfattning. Nu ser vi dock en minskning under 2021.

Läs mer

Artikel

Utbildning är en trygghet för konsumenten

Utbildning är en av de viktigaste sakerna i SBF:s auktorisation. Men vad innebär det i praktiken för begravningsbyrån och konsumenten?

Läs mer

Tiden mellan dödsfall och begravning

Artikel

Tiden ökar igen mellan dödsfall och begravning

Tiden mellan dödsfall och begravning ökar till 24,4 dagar. Ur ett etiskt perspektiv så kan man ifrågasätta om vi ska låta våra avlidna få vänta så länge på gravsättning.

Läs mer

Etiska rådet SBF

Pressmeddelande

200 etiska frågor om begravningar under 25 år

Etiken i samband med dödsfall och begravning har alltid varit en stor och viktig del för begravningsbranschen. Det Etiska rådet bildades 1996 och under åren har näsan 200 olika etiska frågor lyfts och diskuterats.

Läs mer

Bris och familjesidan

Pressmeddelande

Familjesidan.se stödjer Bris under allhelgonaveckan

För andra året gör vi ett samarbete med Bris där familjesidan.se skänker 5 kronor för varje tänt digitalt ljus under allhelgonaveckan.

Läs mer

Restriktioner begravningar borttagna

Artikel

Nya restriktioner från den 1 december 2021

Från den 1/12 har nya restriktioner införts för begravningar när deltagarantalet är över 100 personer

Läs mer

Ulf Lerneus EFFS

Pressrelease

Sverige tar över presidentposten i European Federation of Funeral Services

Ulf Lernéus på Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer tar nu över presidentposten i EFFS, European Federation of Funeral Services.

Läs mer

Pressmeddelande

300 personer kan närvara vid begravning

Begravningsceremonierna på väg mot det normala. Från den 15 juli kan 300 personer närvara vid en begravning inomhus och 600 personer utomhus. 

Läs mer

Pressmeddelande

Bedrägerier i arv ska inte få förekomma!

Vem som helst får kalla sig bouppteckningsman eller jurist och det är inte lätt för anhöriga att avgöra om personen är seriös eller inte.

Läs mer

Pressmeddelande

Våra byråer klarar pandemin bra!

Begravningsbyråerna är en viktig pusselbit i hanteringen av de hittills över 13.000 dödsfall som pandemin har krävt.

Läs mer

Pressmeddelande

Rädslan för att dö helt ensam ökar

Under pandemin har vi fått sju gånger fler samtal från äldre personer som är rädda för att dö i ensamhet utan att någon saknar dem.

Läs mer

Dagar från dödsfall till begravning

Artikel

Tiden till begravningsdag ökar

Tiden mellan dödsfallsdag till begravningsdag visar en fortsatt liten ökning under 2020.

Läs mer

Artikel

Att minnas utan att sörja

Nu närmar sig allhelgonahelgen och i år blir det en speciell helg. Det är många som mist en kär mor eller farförälder under pandemin.

Läs mer

Kista i ceremonilokal

Pressmeddelande

Vad blir normalt efter pandemin?

En av de mest naturliga tillfällena för en kram är efter begravningsceremonin. Kommer det någonsin att bli naturligt igen?

Läs mer

Bris och familjesidan

Pressmeddelande

Familjesidan.se tänder ljus för Bris

Familjesidan.se skänker 5 kronor för varje tänt digitalt ljus under allhelgonahelgen.

Läs mer

Artikel

Ljusen tändes för Esmeralda

SBF i samarbete med www.tandettljus.se tände ett hjärta av ljus på Skogskyrkogården i Stockholm för att minnas Esmeralda. 

Läs mer

Pressmeddelande

Juridikpool för familjejuridik

SBF:s gör familjejuridiken mer tillgänglig med en intern Juridikpool som gör att alla auktoriserade begravningsbyråer i landet kan erbjuda hjälp.

Läs mer

Pressmeddelande

150% fler skriver ner sina önskemål för begravningen

Från april till augusti har antalet som skriver ner önskemål för sin begravning i Livsarkivet konstant varit mer än dubbelt så högt som normalt.

Läs mer

Pressmeddelande

Memento #3 är på väg!

Magasinet Memento kommer på fredag med spännande artiklar och reportage.

Läs mer

Artikel

Högsta dödssiffran på 150 år

Covid-19 har redan haft tydliga effekter på Sveriges befolkning. Pandemin har medfört en stor överdödlighet på nästan 10 procent under första halvåret 2020.

Läs mer

Ulf Lernéus

Pressmeddelande

Inför kontroll av begravningsbyråer!

Ulf Lernéus vill se skärpta krav och utökad kontroll av begravningsbyråer.

Läs mer

Pressmeddelande

Borgerliga begravningar fortsätter öka

Borgerliga begravningar ökar men fler skulle välja det alternativet om de själva hade varit på en borgerlig begravning.

Läs mer

Pressmeddelande

Ökningstakten i direktkremationer avtar.

Ökningstakten för så kallade "direktare" avtar.

Läs mer

Artikel

Begravningsbyrån en samhällsresurs i Coronatider

Vi inom begravningsbranschen är en samhällsresurs som behöver vara friska när andra är sjuka.

Läs mer

Artikel

Digitala minnen ökar

Under de senaste två åren har svenskarna i hög grad tagit åt sig av de digitala minnestjänster so

Läs mer

Dokumentbevakning

pressmeddelande

Fler väljer automatisk förvaring och bevakning av testamenten

För att alltid vara säker på att dokument kommer fram vid ett dödsfall så har Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer utvecklat tjänsten Dokumentbevakning

Läs mer

auktoriserad boutredare

Pressmeddelande

Begravningsbyråerna tar över familjejuridiken

För att skriva testamenten har man tidigare oftast anlitat en lokal juristfirma. Nu håller det på att svänga rejält då begravningsbyråerna satsar allt mer på familjejuridik.

Läs mer

Årets Idé

Pressmeddelande

Årets Idé inom begravningsbyråbranschen

Vid Sveriges Begravningsbyråers Förbunds årskongress i helgen i Karlstad utsågs Årets Idé inom begravningsbyråbranschen.

Läs mer