Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Kistgrav

0

På 1100-talet då kristendomens blev dominerande så upphör begravningar på gravfält och gravplatserna flyttas till kyrkogårdar. Under många hundra år var endast kistbegravning (eller jordbegravning) tillåtet.
 

I en kistgrav kan man gravsätta både kistor och urnor. Där finns plats för 2-3 kistor och upp till 12 urnor. Det kan skilja mellan olika kyrkogårdar/begravningsplatser.

Djupet som kistan gravsätts på ska vara så djup att ett jordlager på minst en meter ska täcka kistans högsta del. Ofta görs en gravkulle då marken sjunker ihop efter ett tag, den kallas gravkulle, men den ska inte räknas in.

Hur en begravning med kista (jordbegravning) går till kan du läsa mer om här >>