Jordbegravning eller kremation

Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Kremation eller eldbegängelse, innebär att kistan med den avlidne bränns och askan gravsätts vid ett senare tillfälle.
Fler väljer idag kremation än jordbegravning.