Plats för begravning

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, vid graven, i hemmet, i annan lokal eller ute i naturen. Några formella krav finns inte utan valet följer ibland den trosinriktning som tillämpas.