Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Plats för begravning

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, vid graven, i hemmet, i annan lokal eller ute i naturen. Några formella krav finns inte utan valet följer ibland den trosinriktning som tillämpas.

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift via sin skatt. I denna ingår att huvudmannen för begravningsverksamheten - Svenska kyrkan - ska tillhandahålla lokal för ceremonin. Väljer man att hålla ceremonin i en annan lokal än de huvudmannen erbjuder så får man stå för kostnaden själv.
Ofta går det att uppfylla önskemål om att t. ex. vara ute i naturen när du väljer kyrklig ceremoni med präst om det är praktiskt möjligt.