Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Minneslund

0

Minneslundar är ett ganska nytt gravskick som kom år 1959. Det är ett anonymt sätt att gravsätta begrava askan efter en kremerad person på ett gemensamt gravområde och innebär då ingen gravskötsel. Det kan också vara en önskan från den avlidne att inte ha en personlig grav.

Minneslundar finns idag på de flesta kyrkogårdar/begravningsplatser och är ett relativt vanligt gravskick. 

I en minneslund som är en del av kyrkogården/begravningsplatsen gräver man ner askan alternativt strör ut askan vilket innebär att kyrkogårdsförvaltningens personal sköter detta. Inga anhöriga får närvara och platsen är inte utmärkt utan är anonym. Dock finns det i anslutning till minneslundar alltid ett utsett ställe att sitta ner, tända ett ljus eller lägga ner en blomma.
Namnen på alla som är gravsatta i minneslunden finns dock nedskrivet i gravboken på respektive kyrkogård/begravningsplats.

Om man vill uppfylla en önskan med minimal skötsel och ändå ha en grav eller ett minnesmärke att gå till kan askgravlund eller askgravplats vara ett alternativ till minneslund. Om det inte funnits ett önskemål från den avlidne om anonym minneslund bör man tänka på just alternativen med askgravplats och askgravlund som också ger möjlighet att vara med på gravsättningen.