Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Buddhismen - Buddhistisk begravning

0

Buddhismen är en av världens äldsta religioner och grundades av Siddharta Gautama, mer känd som Buddha, för omkring 2500 år sedan i norra Indien. Ordet "Buddha" betyder "den upplyste", och hans läror om lidande och vägen till upplysning har varit centrala inom buddhismen. Bland de viktigaste religiösa monumenten inom buddhismen finns stupan, en monumental byggnad som symboliserar Buddhas undervisning och upplysning.

Inom buddhismen finns ingen specifik regel som kräver jordbegravning eller kremation för de avlidna. Istället är det viktigt att behandla den avlidnas kropp med respekt, eftersom den anses ha varit själens bostad under livet. Denna respekt för kroppen är central inom buddhismens begravningstraditioner.

Det finns många kulturella och regionala variationer när det kommer till buddhistiska begravningsseder. Till exempel kan stjärntecknens ställning vara viktig i vissa ceremonier. I många asiatiska kulturer är vit färg associerad med sorg, och det är vanligt att familjerna bär vita kläder, särskilt under begravningen. Under ceremonin tänds ofta rökelse som en symbol för att föra bönerna upp till det övernaturliga.

Buddhistiska begravningsceremonier förrättas vanligtvis av munkar, som är klädda i saffransgula dräkter. Munkarna leder böner och reciterar religiösa texter under ceremonin. Begravningen i sig kan variera, men det är vanligt att man kör förbi den avlidnas hem på vägen till begravningsplatsen. Där kan man stanna vid ett altare som har byggts upp utanför bostaden och hålla en bön innan man fortsätter till gravplatsen.

Vid gravplatsen är det vanligt att familjen placerar en sten vid fotändan av graven som ett tecken på respekt. Offer i form av frukt och rökelse läggs ofta på graven som en gest av hängivenhet. Det är också vanligt att familjen visar tacksamhet mot den som hjälpt den avlidne att nå en bättre plats i nästa liv genom att lämna ett litet rött kuvert med en peng i det. Begravningsgästerna får ibland med sig frukt och godis när de lämnar begravningsplatsen som en symbolisk handling av gemenskap.

I många buddhistiska kulturer är kremation den vanligaste metoden för att hantera de döda kropparna. Det är också värt att notera att det inte finns något krav på speciella gravplatser inom buddhismen, och det är mer fokus på själens väg mot återfödelse än på gravmonument. Sammantaget betonar buddhismen vikten av respekt, enkelhet och att hedra den avlidna på ett sätt som är förenligt med Buddhas läror om medlidande och karma.

• Kremation vanligast

• Mycket olika traditioner

• Rikligt med ljus och rökelse

• Mat och andra saker på graven

• Inget krav på speciella gravplatser