Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Försäkringar

Många barn är försäkrade genom kommunen om de vistas inom barnomsorg eller skola.

Föräldrarna kan genom sin grupplivförsäkring via sin fackförening och sin arbetsgivare ha barnen medförsäkrade. Dessutom finns många privata försäkringar som kan vara tecknade av föräldrarna, ibland innan barnet är fött. Har du inte själv vetskap om några försäkringar, be begravningsbyrån om hjälp. Deras personal är utbildad och kunnig i försäkringsefterforskning. Om du har kontakt med någon kurator på sjukhuset kan de ofta hjälpa till att reda ut vilka försäkringar som finns.

 

Fördjupad läsning