Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Försäkringar

0

Försäkringar och juridiska frågor är viktiga aspekter att hantera efter ett barns död, och de kan vara komplexa beroende på omständigheterna kring barnets liv och familjens försäkringsarrangemang. Här är några viktiga saker att kontrollera och överväga:

  • Kommunala försäkringar: Många barn är försäkrade genom kommunen om de går i barnomsorg eller skola. Dessa försäkringar kan falla ut vid olycksfall eller sjukdomar som barnet kan ha drabbats av. Det är viktigt att ta kontakt med skolan eller förskolan för att få information om de exakta försäkringsvillkoren och hur eventuella ersättningar kan ansökas om.
     
  • Grupplivförsäkring: Föräldrar kan ha barnen medförsäkrade genom sin grupplivförsäkring via sin t.ex fackförening och/eller arbetsgivare. Dessa försäkringar kan ge ett visst ekonomiskt skydd vid ett barns bortgång. Kontrollera försäkringsvillkoren och ta kontakt med sin fackförening eller försäkringsbolaget för att ansöka om eventuell ersättning.
     
  • Privata försäkringar: Många föräldrar tecknar privata försäkringar för sina barn, ibland redan innan barnet är fött. Dessa försäkringar kan variera i omfattning och täckning. Om du som förälder inte är medveten om vilka försäkringar som är i kraft, är det en god idé att be om hjälp från en auktoriserad begravningsbyrå. Deras personal är ofta utbildade och kunniga när det gäller försäkringsfrågor och kan hjälpa till med att identifiera vilka försäkringar som kan vara tillgängliga. Eller ta en direktkontakt med försäkringsbolaget.
     
  • Kurator eller socialtjänst: Om du har haft kontakt med en kurator på sjukhuset eller med socialtjänsten, kan de ofta vara en resurs för att hjälpa till att reda ut vilka försäkringar som finns och vilka juridiska åtaganden som måste uppfyllas.

Det är viktigt att notera att försäkringsvillkoren kan variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag och avtal. Därför är det viktigt att noga granska villkoren för varje försäkring och följa de riktlinjer och krav som ställs för att ansöka om eventuell ersättning. Juridisk rådgivning kan också vara till nytta för att säkerställa att alla nödvändiga juridiska åtgärder och dokumentation följs korrekt.

 

Fördjupad läsning