Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Katolska kyrkan - katolsk begravning

0

Katolska begravningar är en viktig del av den katolska kyrkans ritualer och traditioner. I Sverige har katolska begravningar en lång historia som sträcker sig tillbaka till tiden före Gustav Vasas reformation på 1500-talet. Under lång tid var katolska kyrkan förbjuden i Sverige, men sedan 1951 åtnjuter katoliker full religionsfrihet i landet. Trots att den registrerade medlemsbasen i den katolska kyrkan i Sverige är cirka 100 000, är det faktiska antalet katoliker troligen närmare det dubbla, delvis på grund av invandring från Mellanöstern, inklusive orientaliska katoliker och kaldéer.
En katolsk begravning kan utföras av en präst eller en diakon och kan äga rum i en kyrka, som inte nödvändigtvis behöver vara en katolsk kyrka, eller i ett begravningskapell.
Det finns två vanliga typer av katolska begravningsceremonier:

 • Ordets gudstjänst:
  Denna typ av begravning är centrerad kring läsningar ur Bibeln, psalmsång, ett griftetal och förböner för den avlidne. Det är en mer enkel och mindre ceremoniell form av begravning.
   
 • Mässa med begravning:
  I denna högtidligare form inkluderar begravningen en mässa eller nattvardsgudstjänst. Mässan avslutas med begravningens böner och riter. Under ceremonin bestänker prästen kistan med vigvatten, vilket symboliserar dopets renande kraft. Kistan kan också svepas med rökelse, som är en symbol för kyrkans böner som stiger upp till Gud för den avlidne. 
  Vid graven är det en katolsk sed att deltagarna kastar en handfull jord på kistan eller bestänker den med vigvatten. Detta symboliserar återgivandet av kroppen till jorden och påminner om den kristna tron på uppståndelsen. Gravplatsen välsignas särskilt som en del av ceremonin. 
  Några andra viktiga punkter att notera om katolska begravningar i Sverige inkluderar:
   
 • Användning av rökelse:
  Rökelse är vanligt förekommande i katolska begravningar och används för att symbolisera böner som stiger till Gud och för att ge en viss atmosfär och andlighet åt ceremonin.
   
 • Många begravningsgäster:
  Katolska begravningar kan ha många deltagare, inklusive familjemedlemmar, vänner och medlemmar av församlingen.
   
 • Kremation och jordbegravning:
  Inom katolska begravningstraditioner är kremation tillåten, men det rekommenderas att man väljer jordbegravning som ett mer traditionellt alternativ.
   
 • Följer svenska begravningsseder i övrigt:
  Förutom de specifika katolska ritualerna följer katolska begravningar i Sverige i allmänhet de vanliga svenska begravningsritualerna och -sederna.

Sammanfattningsvis är katolska begravningar i Sverige en viktig del av den katolska kyrkans liv och traditioner. De kombinerar specifika katolska ritualer med svenska begravningspraxis och ger en möjlighet för familj och vänner att säga farväl till den avlidne och be för deras själ.