Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Personligt avsked

Även om du varit med vid dödsfallet eller har sett den avlidne på dödsbädden kan det vara värdefullt att se den avlidne i kistan. Man får en bekräftelse på att personen är död och att rätt person ligger i kistan. Glöm inte bort barn och ungdomar. De behöver också se för att förstå. Om man undanhåller dem möjligheten att se kan de bygga upp en fantasibild som är värre än verkligheten. I samband med det personliga avskedet kan man, om man vill, lägga ner en minnessak eller brev i kistan.

Begravningsbyrån hjälper alltid till med att anordna avskedet. Om dödsfallet har inträffat på sjukhus eller äldreboende kan personalen där hjälpa till. Efter kistläggning förs kistan till en bisättningslokal i väntan på begravning. Även där kan begravningsbyrån arrangera ett personligt avsked.