Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Vad kostar en begravning om man inte är medlem i Svenska kyrkan?

Många frågar om det blir en dyrare begravning om man inte är medlem i Svenska kyrkan. Svaret är nej.

Svenska kyrkan har statens uppdrag att oavsett religion tillhandahålla kostnadsfria gravplatser, krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. För det betalar alla via skatten en begravningsavgift:

Om man är folkbokförd och betalar skatt i Sverige så har man redan betalat för:

 • En gravplats i 25 år
 • Förvaring av den avlidne fram till begravningen
 • Lokal för visning och förvaring av den avlidne
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremoni, även utan religiösa symboler.
 • Transport av kista/urna mellan ceremonilokal, begravningsplats, krematorium, lokal för visning av den avlidne.
 • Gravsättning av kista/urna eller spridning i minneslund

Dessa kostnader är alltså täckta av begravningsavgiften som alla betalar via sin skatt.

Kostnader som kan tillkomma för dig som inte är medlem i Svenska kyrkan

Oftast kan man anta att den avlidne inte önskar ceremoni i Svenska kyrkans ordning om hen inte varit medlem. Men möjlighet finns, men det är inte självklart att alla församlingar erbjuder ceremoni i sina egna lokaler med kyrkans personal om medlemskap saknas (dock är det upp till varje församling).

De kostnader som kan tillkomma om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan dvs inte betalar kyrkoavgift begränsar sig till själva begravningsceremonin:

 • Präst/officiant som håller i ceremonin. Många kommuner tillhandahåller borgerliga officianter kostnadsfritt, dock inte alla. 
 • Musiker som ska spela, men det går naturligtvis att använda inspelad musik. Hör med begravningsbyrån. 
 • Kistbärare om det behövs för att bära kistan och sänka ner den i graven, om inte sänkningen överlåts till kyrkogårdsförvaltningen som då väljer tid för nedsänkning av kistan. 
 • Lokal ingår (dock inte kyrka). Om de anhöriga inte godkänner den anvisade lokalen så kan de anhöriga alltid hyra en annan.

Ovanstående kostnader ingår om man är medlem i Svenska kyrkan.

Mer om begravningsavgiften och kyrkoavgiften