Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Tal och fotografering

Tal på begravningar kan ha mycket olika karaktär beroende på om de hålls i ceremonilokalen eller vid minnesstunden. Det tal som hålls i ceremonilokalen eller vid graven har ofta en mer formell framtoning och bör vara kortfattade. Tal vid minnesstunden kan ha mer av karaktären vardagsberättelser som speglar den avlidnes personlighet och intressen.

Läser du från manuskript kan en kopia av talet vara ett fint minne för de närmaste.

Att fotografera möter som regel inget hinder, förutsatt att de anhöriga inte har något att invända. Man brukar dock rekommendera att inte fotografera under själva ceremonin. Rådgör med begravningsbyråns representant.

Vid filmning och/eller ljudupptagning skall detta förankras även med upplåtaren av lokalen t.ex prästen. 

Ibland förekommer det att de anhöriga har beställt livestreaming av ceremonin som avlägsna släktingar och vänner kan titta på i direktsändning. Deltagande gäster på begravningen ska alltid informeras om att filmning/direktsändning sker, och om de vill kunna erbjuadas en sådan sittplats att de inte syns i sändning.