Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Vad kostar en begravning?

0

Det är svårt att uppge ett exakt belopp för vad en begravning kostar. En begravning kan kosta olika mycket. Vad priset blir i slutändan beror i hög grad på vad du som anhörig gör för val.

En vanlig begravning med en ceremoni i kyrka eller kapell kostade 2021 mellan 18.000 kr och 37.000 kr. I storstäderna är det ofta något dyrare.
En begravning
utan ceremoni kan kosta från ca 12.000 kr.
Snittpriset i landet för en begravning 2022 var dock 32.970 kr exkl. gravsten och bouppteckningm om priset för alla begravningar slås ut.

I priset för en vanlig begravning med ceremoni ingår:

 • Begravningsbyråns arbetskostnader.
 • Nödvändiga transporter som hämtning av avliden och transport till bårhus. Ev. transport för kremation. Transport av kista eller urna till ceremonilokal.
 • Kista och ev. urna
 • Dödsannons/minnesrum
 • Enklare kistdekoration med blommor alternativt bårtäcke
 • Omhändertagande med kistläggning av den avlidne.
 • Präst/officiant samt representant från begravningsbyrån vid ceremonin
 • Eventuella avgifter till församlingen som t ex. hyra av församlingssal.
 • Minnesstund med enklare förtäring som kaffe med kaka.

De kostnader som är svåra att påverka för de anhöriga är:

 • Den avlidne är ej folkbokförd i Sverige
 • Om det krävs flera eller långa transporter.
 • Om begravningen sker i på annan ort än där den avlidne är folkbokförd.
 • Personen är ej folkbokförd i Sverige.

De kostnader som de anhöriga kan påverka är:

 • Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar.  
 • Val av kista, de finns i priser från några tusen till tiotusentals kronor.
 • Val av urna, dock är oftast den kostnaden låg i förhållande till annat.
 • Vilka typer av blomsterdekorationer för kistan eller urnan man beställer.
 • Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester.  
 • Hur många gäster man bjuder och vad man bjuder på


Många faktorer påverkar alltså priset i slutänden för hur mycket en begravning kostar. Räkna också med att priserna skiljer sig något åt från landsbygd till stad.

Begravningsbyråns priser

Alla auktoriserade begravningsbyråer har en aktuell prislista som man kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning man är intresserad av. På många av de auktoriserade byråernas hemsidor kan man också se priser och göra en kostnadsuppskattning för att få en ungefärlig prisuppgift innan man tar kontakt.
Det skrivs också ett uppdragsavtal men byrån där produkter, priser och tjänster framgår. Mer om avtalet med byrån och beställaren av begravningen kan du läsa om här >>

Hur mycket kostar de olika delarna i en begravning?

Vad är det egentligen man betalar för hos begravningsbyrån? Vilken del av begravningen kostar mest och minst?
Vi har sammanställt statistik från vanliga, klassiska begravningar som ofta är önskemålet från de anhöriga. I exemplet har vi räknat med:

 • Transport av avliden inom kommunen.
 • Ceremoni i kyrka eller kapell
 • Priset är lika om det är ceremoni med kista eller urna och om det är kyrklig eller borgerlig ceremoni.
 • 25 personer på minnesstund med enklare förtäring (ej middag).
 • Representant från begravningsbyrån medverkar på ceremonin.
 • Kistdekoration i prisklass mellan som kan innefatta blommor både på och framför kistan.
 • Tryckta programblad för 25 personer
 • Dödsannons av ”normal” storlek inkl. digitalt minnesrum.

I en vanlig, klassisk begravning där man har ceremoni i kyrka/kapell och en minnesstund efter med enklare mat och dryck så fördelade sig kostnaderna 2022 så här:

 
* Med begravningsbyråns Tjänster menas kisttläggning, representant på begravningsceremoni, minnesbok, tryckta programblad och tackkort i egen regi.
** Med begravningsbyråns Arbetskostnad menas den tid begravningsrådgivare lägger ner på möten med anhöriga, planering och bokning av tider med präst, ceremonilokal, krematorium, minnesstund etc.
*** Förmedlade tjänster är sådana produkter och tjänster begravningsbyrån köper in och dödsboet sedan betalar och exempel på sådant är blommor vid kistan eller urnan och övriga dekorationer i ceremonilokalen. Förtäring (dvs mat och dryck) i samband med minnesstunden, dödsannonser i tidningar, programblad och tackkort från tryckeri, sång och musik, kostnad för officiant (t. ex vid borgerlig begravning).  
Begravningsbyråns produkter/tjänster Kronor Procent
Kista 6.700 kr 17%
Urna 1.850 kr 5%
Tjänster* 4.688 kr 12%
Transporter begravningsbil 3.838 kr 10%
Arbetskostnad** 6.988 kr kr 18%
Förmedlade tjänster*** 15.178 kr 38%
SUMMA 39.242 kr kr 100%

Alla kostnader för ett dödsfall

Stat, kommun och region tar vissa kostnader i samband med dödsfall och begravning. Övriga kostnader betalas av dödsboet. Dödsboet är alltså inte de anhörigas ekonomi utan den avlidnes ekonomi och tillgångar.

Läs mer om begravningens ekonomi
 

Vem betalar begravning om inga pengar finns?

Saknar dödsboet tillgångar helt eller delvis, kan kommunen ge ekonomiskt bistånd till en värdig begravning.
Beloppen och vad som är en värdig begravning varierar mellan kommunerna.

Läs mer om ”När dödsboet saknar tillgångar”