Bisättning

När anhöriga har valt kista kan den avlidne kläs i svepningsskjorta eller egna kläder, läggas i kistan och transporteras till ett bårhus/bisättninglokal i närheten av ceremonilokalen.

Lagstiftaren använder det mer entydiga ordet "lokal för förvaring och visning av avlidna".