Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Äktenskapsförord

I ett äktenskap äger och bestämmer makarna var för sig över sin egendom även om egendomen ingår i den s k giftorätten. Om man vill göra egendomen helt eller delvis till enskild gör man det genom ett äktenskapsförord. Det är ett avtal mellan makar där man bestämmer om viss del eller all egendom som man äger eller kommer att äga skall vara vars och en enskilda. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligt och kan göras både innan man gifter sig och under äktenskapet.

Bästa hjälpen får man hos en auktoriserad begravningsbyrå som ofta har en egen auktoriserad boutredare.

Ett annat alternativ är att göra sina grundläggande juridiska dokument själv hos Lexly. De är en digital samarbetspartner till SBF. 

Äktenskapsförord registreras hos skatteverket.