Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Äktenskapsförord

0

För gifta delas värdet av alla tillgångarna generellt lika vid en skilsmässa, den så kallade giftorätten. Om det ska fördelas annorlunda behövs ett äktenskapsförord som gör tillgångar till enskild egendom. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt och kan göras både innan man gifter sig och under äktenskapet.
Här är några situationer då äktenskapsförord är vanligt:

  • En av er får ett arv från sina föräldrar som man inte vill göra till giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa.
  • En av er är företagare, det kan bli förödande för företaget vid en skilsmässa om det ska delas lika. 
  • Barn sedan tidigare är en faktor där det ofta behövs äktenskapsförord. Det skyddar barnens arvsrätt och ekonomiska intressen vid skilsmässa eller om en av er avlider.  

All egendom som inte är reglerad i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas helt lika mellan dig och din partner vid skilsmässa, det spelar alltså ingen roll om huset eller sommarstugan köptes före äktenskapet. I ett äktenskapsförord kan man avtala om enskild egendom. Det är ett avtal där man bestämmer om viss del eller all egendom skall vara var och ens enskilda.

Äktenskapsförordet ska alltid registreras hos Skatteverket. Om det inte görs så är det inte giltigt. 

Exempel:
Under pågående äktenskap får du en sommarstuga som gåva av dina föräldrar. De ställer som krav att det ska vara din enskilda egendom. Då är det viktigt med ett äktenskapsförord om det skulle bli skilsmässa, det räcker inte med att uttala det muntligt.
Att göra på andra hållet, dvs upplösa den enskilda egendomen kring sommarstugan så du och din partner blir gemensamma ägare görs enklast genom att upprätta ett gåvobrev där du ger bort halva fastigheten som gåva till din partner.