Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Sorgen behöver tid

Vid en anhörigs död kan man hamna i ett chockartat tillstånd. Det är därför viktigt att dela sin sorg, sina tankar och sina känslor med andra. Försök inte förtränga de tankar, minnen och känslor som den första tiden efter en närståendes bortgång för med sig. Bearbeta dem i dina tankar och prata om dem så mycket som möjligt. Det är ett sätt att själv förstå att det är verklighet. Och var inte rädd att ta hjälp, såväl när det gäller känslomässiga som praktiska saker.

Att förlora en livskamrat räknas allmänt som den svåraste upplevelsen som framkallar mest stress i en människas tillvaro. För att klara det måste den drabbade oftast ta nya, aldrig använda resurser i anspråk. Trygghet och identitet sätts på svåra prov. Trots att beredskapen på förlust av livskamraten sägs vara större bland äldre än yngre människor, kommer förlusten ändå oftast som en chock. Livet som efterlevande kan man aldrig riktigt föreställa sig.

I vår nätbutik finns flera böcker, bland annat för barn. Min farfar och lammen är kanske den mest uppskattade barnboken om sorg och begravning.