Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Det Goda Omhändertagandet

0

De anhöriga har normalt ingen insyn i vad som sker med en avliden mellan sjukbädden till dess att gravsättning sker. De anhöriga är utlämnade till att alla arbetar etiskt korrekt.

Vi inom SBF kallar det för ”Det Goda Omhändertagandet”. I det begreppet ryms allt det som inte syns och märks mot de anhöriga men som ytterst handlar om varför vi begravningsentreprenörer en gång gjorde det här yrkesvalet.

Inom SBF har vi en sträng auktorisationskontroll som 430 begravningsbyråer i landet frivilligt har anslutit sig för att få en kvalitetsstämpel på sitt arbete. Vi har också en egen reklamationsnämnd, ett etiskt råd och en konsumenttelefon som alla med frågor kan ringa till.

Men det viktigaste är ändå att alla vi som arbetar inom SBF gör det med en övertygelse att vårt arbete är viktigt och gör skillnad. Vi kunde ha valt yrken som både varit bättre betalda och inte innebar jour på kväller och helger.

I vårt stolta yrkesval är det därför en självklarhet att vi dagligen diskuterar frågor som etik och värdighet. Allt detta samlar vi i begreppet ”Det Goda Omhändertagandet” där vi ger alla samma respekt avsett religion, livsåskådning eller typ av begravning.  


Vad ingår i Det Goda Omhändertagandet?

  • Hämtning av avliden i hemmet med representanter från begravningsbyrå.
  • Sjukvården inbjuder anhöriga till dödsbädden för att säga farväl.
  • Transport till så kallad bisättningslokal
  • Begravningsbyrån spårar om det finns ett Livsarkiv så man kan ta hänsyn till de önskemål den avlidne själv har innan kistläggning sker.
  • Kistläggning snarast möjligt vilket innebär att man gör den avlidne fin med bl. a. de kläder de anhöriga har bestämt.
  • Eventuell personlig visning/personligt avsked för anhöriga av den avlidne i enskilt rum.
  • Transport av kistan till ceremonilokal, iordningsställande av lokal med blommor, ljus etc.
  • Transport av kista till kremationsanläggning.
  • Omhändertagande av aska, tappning i urna.
  • Transport av urna till den kyrkogård där gravsättning ska ske.