Gravsten som minnesmärke

Alla auktoriserade begravningsbyråer hjälper till med gravstenen. Gravstenen är ett minnesmärke under en lång tid för besökare nu och i framtiden. Olika former, storlekar och material finns att välja mellan.

Gravstenen skall godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.

Begravningsbyrån har kataloger över olika gravstenar som du kan välja mellan.

Om det redan finns en gravsten?

Finns det en befintlig gravsten så hjälper begravningsbyrån till med att komplettera den med ny text. Det går oftast till så att gravstenen transporteras till stenhuggeriet där texten graveras in. Då skillnaden mellan ny och äldre text blir stor så bör den äldre texten och eventuell dekor restaureras samtidigt. 
I samband med textkompletteringen så rengörs gravstenen. 

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer samarbetar bl. a med följande:

GRF Gravvårdar
Löbe Granit
Edurus
Art on Glass, gravvårdar i glas
Rönngrens, kors i trä, brons och järn