Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Dokumentbevakning – Livslång förvaring och bevakning av dina viktiga dokument

0

Det är självklart att förvara viktiga dokument som testamente, livsarkiv och gåvobrev på ett säkert ställe. Men lika viktigt är att säkerställa att dessa dokument blir tillgängliga när någon avlider. Därför erbjuder våra auktoriserade begravningsbyråer tjänsten Dokumentbevakning för att förvara och övervaka dina betydelsefulla handlingar.

Så fungerar det:

 • Du har antingen ett testamente, ett annat viktigt dokument, eller planerar att upprätta ett sådant.

 • På begravningsbyrån upprättas en depå (förvaringsplats) i ditt personnummer. Vi erbjuder både fysisk och digital förvaring. Originaldokumentet förvaras tillsammans med en digital kopia.

 • Vi får veckovis information från Skatteverket om avlidna personer. När vi får träff på en depå (ett personnummer) som vi övervakar, kontaktar begravningsbyrån de närmast anhöriga.

Support dokumentbevakning

Om du har frågor om dina bevakade dokument eller vill veta mer om tjänsten, kontakta en auktoriserad begravningsbyrå på orten där du bor eller maila info@begravningar.se.

Säker förvaring och övervakning av dina juridiska dokument

Vi förvarar dina viktiga originaldokument i ett brandsäkert kassaskåp och även i en digital depå hos en av våra auktoriserade begravningsbyråer eller hos SBF centralt.
Det kan gå många år innan en depå behöver öppnas och dokumenten användas. Bevakningen av sådana viktiga handlingar är en ansvarsfull uppgift, och säkerheten är av yttersta vikt för oss:

 • Om en auktoriserad begravningsbyrå av någon anledning upphör eller går i konkurs eller om den förvärvs av en annan konkurrent utanför SBF, överförs depån och dess innehåll automatiskt till SBF centralt som fortsätter övervakningen.
 • Du kan alltid vara trygg med att övervakningen hanteras på ett säkert sätt.
 • Alla sökningar och händelser i depån loggas, och som innehavare kan du begära en rapport för att själv övervaka vilka sökningar som har genomförts.
 • Systemet är säkert från intrång, och endast den ansvariga personen på begravningsbyrån samt systemansvarig har åtkomst till dokumenten. 
 • Om du exempelvis flyttar och vill ta med dig din depå till din nya bostadsort, kan du kontakta en auktoriserad begravningsbyrå den nya orten som hjälper dig att flytta den digitala depån och originalhandlingarna.

Kostnad för vår tjänst

Förvaring och övervakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt.
För testamente och övriga dokument tillkommer en mindre engångsavgift, som inkluderar upp till 10 dokument. Du har möjlighet att senare komplettera din dokumentförvaring med fler handlingar eller byta ut befintliga dokument.

Tjänsten kan köpas på en auktoriserad begravningsbyrå på orten där du bor eller av en nätjuristbyrå som vi samarbetar med, tjänsten kan inte köpas av SBF centralt.

Vad kan man förvara i Dokumentförvaringen?

Ett dokument är en form av värdehandling, till exempel.

 • Testamente
 • Skuldebrev
 • Samboavtal
 • Gåvobrev
 • Livsarkiv
 • Äktenskapsförord
 • Bouppteckning
 • Försäkringsbrev
 • Framtidsfullmakt

 

Support för Dokumentförvaring

Om du har frågor om dina bevakade dokument, kontakta en auktoriserad begravningsbyrå på orten där du bor eller maila oss på info@begravningar.se.