Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Placering i ceremonilokalen

Vid begravningar sitter de närmast anhöriga och släktingar i regel på en sida, oftast den högra och övriga gäster på motsatta sidan. Avvikelser kan givetvis förekomma både av traditionsbundna och praktiska skäl. Du kan också ha reserverade platser för olika personer i ceremonilokalen. Som vän eller bekant sätter du dig på den motsatta sidan om de anhöriga. 
De närmast anhöriga sitter alltid längst fram i ceremonilokalen. Till nära anhöriga räknas alltid den avlidnes maka/make, syskon, barn och barnbarn med respektive, mor- och farföräldrar. Även ingifta släktingar som svåger, svägerska och syskonbarn.
Om du är frånskild från den avlidne räknas du inte som nära anhörig och ska placera dig bland övriga gäster på begravningen. 

Du kan alltid fråga begravningsbyråns representant om du är osäker på var du ska sitta. 

 

Buga vid kistan

Det är en gammal och fin tradition att innan du sätter dig ned i lokalen så går du fram och bugar vid kistan (kvinnor bugar eller niger), på så sätt visar du respekt för den avlidne och de närmast anhöriga. På vägen tillbaka till din sittplats så är det fint att ge makan/maken en lätt bugning eller nick. 

Fördjupad läsning