Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Begravning med urna - Akt med urna

Urnbegravning eller akt med urna blir allt vanligare och innebär att den avlidne har kremerats innan begravningsakten och att man har en urna istället för kista under begravningsceremonin. 
En akt med urna kan du ha både i Svenska Kyrkans ordning under en borgerlig begravningsakt.
Under en akt med urna ställs urnan på ett bord längst fram i kyrkan/kapellet och den kan, precis som en kista, dekoreras med blommor och med personliga önskemål.
Begravningsakten går till på samma vis som en ceremoni kring en kista, musik spelas, sånger sjungs och tal hålls för den avlidne.
Även om man väljer att kremera den avlidne innan begravningsceremonin måste en kista köpas då det är ett krav från krematorierna både arbetsmiljömässigt men även tekniskt.


Att välja begravningsceremoni med urna

Att välja att samlas kring urnan istället för kistan vid begravningsceremonin, kan ibland göra att det bli mer flexibelt både med plats och tidpunkt för ceremonin. 
En möjlighet vid akt med urna är att ha gravsättningen av urnan direkt i anslutning till begravningsceremonin om en gravplats finns. Då bärs urnan ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas.
Vid begravningsceremoni med kista kremeras den avlidne efter ceremonin och du behöver därför gravsätta urnan vid ett senare tillfälle. Oftast kan gravsättningen av urna ske tidigast två till tre veckor efter det att kremeringen har skett.
Om gravsättningen ska ske i en minneslund är det inte tillåtet för anhöriga att närvara, då används heller inte en urna. Möjligheten finns då att hyra en s.k ceremoniurna från begravningsbyrån som kan användas under begravningsceremonin.