Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Begravningens olika moment

0

En begravning kan man dela in i olika moment, före under och efter ceremonin. Aktörer som  t. ex.sjukvårds huvudman och huvudmän för begravningsverksamheten samt vårdaren av dödsboet har olika roller i samband med dödsfallet

Omhändertagande av avliden

omhändertagande.jpg

Att ta hand om en avliden kan gå till på många olika sätt. Allt från att döden inträffar tills den döde är lagd i kista. Att måna om respekten för den döde liksom om hänsynen till de efterlevande är viktigt i alla led.

Balsamering

Om det av någon anledning  kommer att dröja innan begravningsceremonin eller gravsättningen sker, kan det bli aktuellt med balsamering eller i undantagsfall nedfrysning. 

En balsamering är en preparering av den döda kroppen för att fördröja nedbrytningsprocessen. Vätskor som t.ex. används är 
formaldehyd, metanol mm.

En kropp bryts ned

Nedbrytningen av en död kropp börjar direkt efter dödsfallet. Det är därför angeläget att begravningsplaneringen påbörjas snarast och att den döde blir kistlagd.

Sjukvårdens uppgifter och ansvar

Respekt för den avlidna och hänsyn och omtanke om de efterlevande, sluta mun och ögon. Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas. Raka bort eventuell skäggstubb och kamma håret på det sätt som den avlidne har haft det tidigare.
Tvätta bort blod och smuts på en person som har avlidit efter en olyckshändelse. Observera att alla dödsfall efter olyckshändelser blir föremål för rättsmedicinsk bedömning av polis och nästan alltid rättsmedicinsk obduktion.

Svepning och kläder

Det är de anhöriga som bestämmer vilka kläder den avlidna ska ha på sig i kistan. Alternativen är många och personliga. Det är inte sjukvådspersonal som kistlägger. Däremot kan påklädning av egna kläder ske på olika sjukvårdsinrättningar.