Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Klimatsmarta gravstenar

Det finns gravstenar som är framtagna med minsta möjliga miljöpåverkan.  GRF Gravstenar har t. ex. tagit fram modeller som är lokalproducerade i grå Bärlövsgranit från stenbrottet i Bärlöv, utanför Kristianstad. 

  • Modellerna är råarbetade med sågad baksida
  • Miljövänligare bearbetningar som görs utan inblandning av kemikalier eller liknande.
  • Är en del i ett hållbart kretslopp och kan komma till användning som bland annat stenkross efter de tjänat sitt ursprungliga syfte som gravstenar.
  • Tjocklek 8 centimeter gör att modellerna väger mindre, det innebär mindre miljöpåverkan när gravstenarna fraktas till kyrkogårdar för montering.

Gravstenen Eken nedan är en av de klimatsmarta gravstenar GRF levererar. Den finns i sortimentet hos många av de auktoriserade begravningsbyråerna. 

Eken klimatsmart gravsten