Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Bouppteckning

0

Nästa steg är att en bouppteckning görs, det skall ske inom tre månader från dödsdagen och vara inlämnad till Skatteverket senast en månad efter förrättningen (Förrättningen är det datum som anges som det datum när bouppteckningen upprättades).
En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Den ligger även till grund för vilka som får ärva. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder dessa tjänster.
Formulär och information om bouppteckning kan beställas eller laddas ner från Skatteverkets hemsida.
 
När boet inte har andra tillgångar, bankmedel och lösöre, än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.

Ladda ner vår broschyr om Juridik vid dödsfall

Fler broschyrer om familjejuridik hittar du under broschyr och skrifter