Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Efter begravningen

0

Efter begravningen är det viktigt att ta itu med olika juridiska och administrativa åtaganden för att ordna upp barnets ekonomiska angelägenheter och för att se till att alla nödvändiga formaliteter följs. Här är några viktiga steg som behöver tas efter begravningen:

  • Bouppteckning: Om barnet hade egna tillgångar, som bankkonton eller föremål av värde, måste en bouppteckning göras. Bouppteckningen är en dokumentation av barnets tillgångar och skulder vid tidpunkten för dödsfallet. Denna process kan hanteras av en begravningsbyrå, eller så kan familjen välja att göra den själva. Blanketter för bouppteckning och information om hur man genomför den finns tillgängliga via Skatteverket. Det är viktigt att notera att en bouppteckning måste fyllas i och lämnas in inom 4 månader efter barnets dödsfall.
     
  • Dödsboanmälan: Om barnet saknade egna tillgångar eller om det inte finns några tillgångar att rapportera i bouppteckningen, behöver ingen sådan upprättas. Istället måste en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan är en administrativ handling som bekräftar barnets dödsfall och rapporterar det till kommunen där barnet var folkbokfört. Det är kommunen som hanterar denna process. Familjen bör ta kontakt med handläggaren för dödsboanmälan i hemkommunen, och de kommer att vägleda och hjälpa till att fylla i de nödvändiga formulären. Dödsboanmälan bör göras inom 2 månader efter dödsfallet.

Utöver dessa juridiska åtaganden är det också viktigt att tänka på den känslomässiga aspekten av sorgearbetet. Efter begravningen kan familjen känna sig överväldigad av sorg och sorgearbete kan vara en lång och svår process. Det är viktigt att söka stöd från professionella som psykologer, terapeuter eller stödgrupper som är specialiserade på att hjälpa föräldrar som har förlorat ett barn.

Samtidigt är det också viktigt att låta familjen och vänner stödja varandra och dela minnen om det älskade barnet. Att försöka bevara barnets minne genom ett digitalt minnesrum, skapa minnesalbum eller delta i minnesvandringar eller välgörenhetsaktiviteter tillägnade barn kan också vara tröstande och helande för familjen.