Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Askgravlund

0

Askgravlund är ett mellanting mellan minneslund och askgravplats. Det finns ett gemensamt monument där namnskylt kan fästas. Monumentet ser olika ut från kyrkogård till kyrkogård.

Askgravlunden är mindre anonym än en minneslund och de anhöriga kan oftast närvara vid gravsättningen av urnan/askan. Askgravlund är en plats utan gravrätt!

Själva platsen där urnan/askan sänks ner markeras inte men det finns en gemensam plats för namnbrickor med de avlidnas namn.

En askgravlund är ofta vackert utformad med plats för eftertanke och vila. 

Askgravlund är inte ett formellt begrepp därför kan kyrkogårdar använda andra ord, t ex asklund. Kyrkogårdsförvaltningen tar normalt ut en engångskostnad av dödsboet för skötsel av askgravlunden samt en avgift för skylten med namnet. Avgifterna är olika och bestäms lokalt av kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravsättning i askgravlund kan ske direkt efter ceremonin i kyrkan eller kapellet. Då är graven förberedd och avskedet sker vid graven efter det att den är nedsänkt.
Om kremering sker efter ceremonin så genomförs gravsättningen vid ett senare tillfälle, då brukar endast de allra närmaste delta vid gravsättningen i askgravlunden.