Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Swedish Funeral International Assistance (SFIA)

0
SFIA

 

Help with Transportation of Deceased to Sweden 

Swedish Funeral International Assistance (SFIA) offers assistance when Swedish citizens pass away abroad. This includes the transportation of deceased individuals from the destination abroad to their hometown in Sweden or the location where the funeral will take place.

Our knowledge and professionalism make us a reliable partner for families in need of assistance in moving a loved one to their final resting place or receiving a deceased individual from abroad.

Often, the Swedish Government or the Swedish embassy is contacted abroad to seek assistance in the event of a death. The Government or embassy either refers to a nearby funeral home at the destination that contacts SFIA or directly contacts SFIA for information on how to arrange the transportation back to the home country. If the transportation is carried out by SOS International (for people who has insurance), the transport will take the go to the final destination in Sweden.

For the funeral home at the destination that is entrusted with the care of the deceased, cremation may be necessary before transporting the ashes to Sweden. SFIA should always be contacted to organize the transportation.

Approximately 1,800 Swedes die abroad each year, and 70% of them wish to be brought back to Sweden for burial. As of 2023, the government has decided not to burden taxpayers with the cost of transportation. If there is no insurance coverage for transportation with SOS International, SFIA will organize the transportation, and the estate will cover the expenses.

Here is an overview of SFIA`s operations and commitment when it comes to the transport of the deceased:

International Transport:

SFIA specializes in international transportation of the deceased. They have a deep understanding of the complex processes and regulations governing these transports and have established strong relationships with authorities and organizations worldwide.

Repatriation to Sweden:

SFIA offers services to transport deceased individuals back to Sweden from other countries. This can be of great significance to families who wish to bring their loved ones to their homeland for a dignified burial.

Transportation of Deceased from Sweden to the Home (or another) Country

The organization also assists in transporting the deceased from Sweden to other countries. This may include repatriation to a person`s country of origin or transfer to other destinations where they wish to be buried or cremated. Normally, any authorized funeral home in the locality where the deceased is located can assist you. However, if you have any questions, you are always welcome to contact SFIA.

Administrative Procedures:

SFIA assists families with all the administrative procedures required for

international transportation, including necessary permits and documentation. They ensure that everything is done in accordance with applicable laws and regulations.

Logistics and Body Handling:

SFIA takes care of all practical aspects of transportation, including

preparing the body for transport, ensuring it is properly packaged, and ensuring it reaches its destination safely and in compliance with all health and safety requirements.

Common countries to which SFIA transports the deceased include:

Iran

Italy

Uganda

Eritrea

England

Ireland

Poland

The Philippines

Iraq

Romania

Thailand

 

Common countries from which SFIA receives repatriations include:

Spain

USA

Portugal

Thailand

Australia

India

Pakistan

Germany

England

Colombia

South Africa

 

SFIA`s extensive network and expertise make us a reliable partner for international transportation of the deceased, and they continue to provide support and assistance to families in their grief and final farewell to their loved ones.

About Swedish Funeral International Assistance

SFIA is a function within the Swedish Funeral Directors Association that organizes over 400 funeral homes in Sweden. This enables us to provide care and transportation of deceased individuals to various locations throughout Sweden. All funeral homes are authorized and maintain a high standard of quality in all their services, from handling to transportation and burial. 

SFIA cooperates, among other things, with the non-profit organization The Last Rights. The project creates a new framework for respect for the rights of missing and dead refugees and migrants and bereaved family members, to transform research and legal principles into realistic benefits and respect for human rights. Last Rights is a project of Methoria, a charity registered in the UK, No. 1188043. 


Email us at sfia@begravningar.se. Call us from 8:00 AM to 5:00 PM Swedish time at +468-556 811 80.

 

(På Svenska)

Hjälp med transport av avlidna till Sverige

Swedish Funeral International Assistance (SFIA) erbjuder hjälp när svenska medborgare avlider utomlands. Det gäller transport av avlidna från destinationen utomlands till hemorten i Sverige eller den plats där begravningen ska ske.

Ofta kontaktas UD och Svenska ambassaden utomlands för att få hjälp i samband med ett dödsfall. Antingen hänvisar UD och ambassaden till en näraliggande begravningsbyrå på destinationen som kontaktar SFIA. UD och Ambassaden kan också kontakta då SFIA direkt för information om hur transporten till hemlandet ska gå till. Om transporten sker med SOS International (för de som har försäkring som täcker), sköter SOS att den kommer till den slutgiltiga destinationen.  

För begravningsbyrå på destinationen som får uppdraget att ta hand om den avlidne, kan det vara aktuellt med kremering innan transport av askan till Sverige. SFIA ska alltid kontaktas för att organisera transporten.  

Ungefär 1.800 svenskar dör varje år utomlands. 70% av dessa vill de anhöriga ha hem för gravsättning i Sverige. Regeringen har fr.o.m 2023 beslutat att inte belasta skattebetalarna med kostnaden för transport/begravning. Om ingen försäkring finns som täcker transport med SOS International, så är det SFIA som organiserar transporten och dödsboet bekostar transporten.  

Här är en översikt över SFIA:s verksamhet och vårt engagemang när det kommer till transporter av avlidna:

Internationella Transporter:

FIA specialiserar sig på internationella transporter av avlidna. De har en djup förståelse för de komplexa processer och regler som styr dessa transporter och har byggt upp starka relationer med myndigheter och organisationer över hela världen.

Hemtransporter till Sverige:

SFIA erbjuder tjänster för att transportera avlidna personer tillbaka till Sverige från andra länder. Detta kan vara av stor betydelse för familjer som vill föra sina nära och kära till deras hemland för en värdig begravning.

Transport av avlidna från Sverige till hemlandet

SFIA är också behjälplig med transporter av utländska medborgare som avlidit i Sverige. Normalt så kan alla auktoriserade begravningsbyråer hjälpa dig på orten där den avlidne finns. Men har du frågor är du alltid välkommen att kontakta SFIA.  

Administrativa procedurer:

SFIA hjälper familjer med alla administrativa procedurer som krävs för internationella transporter, inklusive nödvändiga tillstånd och dokumentation. De ser till att allt görs enligt gällande lagar och regler.

Logistik och kroppshantering:

SFIA tar hand om alla praktiska aspekter av transporten, inklusive att förbereda kroppen för transport, att säkerställa att den är korrekt förpackad och att den når sin destination säkert och i enlighet med alla hälso- och säkerhetskrav.

Vanliga länder som SFIA transporterar avlidna till inkluderar:

Iran

Italien

Uganda

Eritrea

England

Irland

Polen

Filippinerna

Irak

Rumänien

Thailand

Vanliga länder som SFIA tar emot transporter från inkluderar:

Spanien

USA

Portugal

Thailand

Australien

Indien

Pakistan

Tyskland

England

Colombia

Sydafrika

 

SFIA:s omfattande nätverk och expertis gör oss till en pålitlig partner för internationella transporter av avlidna, och de fortsätter att erbjuda stöd och hjälp till familjer i deras sorg och sista farväl till deras älskade.

Om Swedish Funeral International Assistance

SFIA är en funktion inom Sveriges Begravningsbyråers Förbund som organiserar över 400 begravningsbyråer i Sverige. Det gör att vi kan erbjuda ett omhändertagande och transport av avlidna till alla olika orter i Sverige. Alla begravningsbyråer är auktoriserade och står därför för en hög kvalitet i alla sina tjänster från omhändertagande, till transporter och gravsättning.  

SFIA samarbetar med bl.a med SIOS (samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) och den ideella organisationen Last Rights. Som driver projektet och skapar ett nytt ramverk för respekt för rättigheterna för saknade och döda flyktingar och migranter och sörjande familjemedlemmar, för att omvandla forskning och juridiska principer till realistiska fördelar och respekt för mänskliga rättigheter. Last Rights är ett projekt av Methoria, en välgörenhetsorganisation registrerad i Storbritannien, nr 1188043. 

Maila oss sfia@begravningar.se. Ring oss 08.00-17.00 svensk tid +468-556 811 80

Fördjupad läsning