Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Tryckt program/agenda

Ett tryckt program fyller flera funktioner. Det är ofta en trygghet för gästerna att följa programmet och veta hur ceremoni kommer att gå till och i vilken ordning saker kommer att ske. Fakta såsom den avlidnes namn, födelsedata, symbol samt i vilken ordning de olika momenten i begravningsceremonin kommer och vilka som är medverkande kan vara delar av innehållet. För många utgör programbladet ett minne som kommer att sparas.

Begravningsbyrån hjälper till med utformningen, liksom med tryckningen.

I de flesta fall kan du få en personlig utformning med motiv och färger som speglar den avlidne.