Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Att planera och ordna någons begravning

0

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider, en situation som vi kanske tidigare aldrig ställts inför. Det kan vara svårt att inse vad som har hänt.

Är du nära anhörig som skall hantera allt ifrån begravning och andra praktiska frågor, till juridiska frågor, bör du så snart som möjligt kontakta begravningsbyrån. Anställda på en auktoriserad begravningsbyrå är utbildade enligt SBF:s regelverk och kommer att vara ett personligt stöd under hela processen. 

SBF finns lokalt i hela landet

Du hittar kontaktuppgifter till de auktoriserade begravningsbyråer som finns i ditt område här under. Bor du på annan ort än där begravningen ska äga rum hjälper vi dig att planera och ordna med de lokala förberedelserna.

 Hitta din begravningsbyrå

 

Att planera en begravning

Tillsammans med familjen, släkt och/eller vänner kan man diskutera och börja planera hur man vill att begravningen ska se ut. Innan besöket på begravningsbyrån rekommenderar vi dig att titta på SBF byråns lokala hemsida. De flesta har tjänsten Boka Online där du i lugn och ro kan gå igenom förberedelserna inför begravningen. Prata igenom frågorna med dina närmaste och skriv gärna ut sammanställningen och ta med till begravningsbyrå eller skicka in den direkt till begravningsbyrån.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som brukar ställas vid besöket hos begravningsbyrån som kan vara bra att fundera på:

  • Var och när skall begravningen hållas?
  • Finns nedskrivna önskemål från den avlidne? Vi gör också en kontroll om Livsarkiv eller andra dokument finns registrerade hos någon av SBF:s byråer i landet.
  • Ska begravningsceremonin vara kyrklig, borgerlig eller i någon annan trosinriktning?
  • Jordbegravning eller kremationsbegravning?
  • Val av kista eller urna
  • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)

 

Viktigt att känna till när man ska ordna en begravning

Enligt en lagändring den 1 maj 2012 får tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara en månad, mot tidigare två månader. Som anhörig bör man ganska snart efter dödsfallet kontakta en begravningsbyrå för att ordna begravning.
 

 Hitta din begravningsbyrå
 

Mer information om att ordna begravning:

Nyheter

Artikel

Kyrkans begravningsbyrå är olämplig verksamhet för Svenska kyrkan

Det är direkt olämpligt att kyrkan driver begravningsbyråer när de samtidigt har statens uppdrag att vara huvudman för samhällsfunktionen begravning. I november 2022 kan kyrkomötet fatta beslut om att tillåta kyrkliga begravningsbyråer.

Begravningsbyråerna och pandemin

Undersökning

Stress och osäkerhet - ändå klarade våra byråer pandemin bra!

Trots hård press upplevde våra begravningsbyråer att de kunde upprätthålla servicegraden under pandemin, visar en undersökning bland våra 400 auktoriserade begravningsbyråer.

Kista av svampmycel

Nyhet

Miljöstipendium instiftat av SBF

Stipendiet är till för att utveckla lösningar för begravningsverksamheten som är mindre miljöbelastande eller förbättra miljöaspekten i redan befintliga lösningar.