Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Arvskifte

Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo ska som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Det är först när arvskiftet är upprättat som man kan avsluta bankkonton, sälja eller överföra fonder eller överlåta en fastighet genom arv. 

Bästa hjälpen får man hos en auktoriserad begravningsbyrå som ofta har en egen auktoriserad boutredare.

Läs mer i broschyrerna nedan.