Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Auktoriserad juridik

0

Att arbeta med familjejuridik är en fråga både om kompetens och förtroende. Inom Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer arbetar vi både med juridik efter dödsfall men också övrig familjejuridik som vi kallar livstidsjuridik.

Det finns enligt lag inga formella krav på vem som får utföra en bouppteckning eller ett arvskifte. Det kan innebära att det är svårt för konsumenten att avgöra om den formella kompetensen finns hos den man anlitar.   
Men om man anlitar en auktoriserad begravnings- eller juridikbyrå så krävs

  • Dokumenterad utbildning och erfarenhet för att få utföra uppdrag inom juridiken.
  • Konsumentskydd i form av ansvarsförsäkring som kan ersätta förmögenhetsskador för dödsbodelägare.
     

Auktorisationsnivåer för personal som arbetar med familjejuridik:
 

Godkänd Bouppteckningsförättare

Det kan en anställd inom SBF bli som under vägledning har gjort godkända 10 bouppteckningar, utbildat sig inom steg 1 och 2 i familjejuridik under fem dagar, skrivit godkänt kunskapsprov och därefter ansökt och  blivit beviljad utnämningen Godkänd Bouppteckningsförättare. Därefter ska fortbildning ske minst vart femte år för att behålla sin titel.
 

Godkänd Boutredare

Kan förutom bouppteckningar även göra arvskiften, förvalta dödsbon samt skriva och tolka testamenten. Utbildning sker i familjejuridik steg 1, 2, 3 och 4 ovan under sammanlagt 17 utbildningsdagar med kunskapsprov. Vid 50 gjorda boutredningar och 10 arvskiften kan ansökan ske och utnämningen till Godkänd Boutredare görs av förbundsstyrelsen.
Därefter ska fortbildning ske minst vart femte år för att behålla sin titel.
 

Auktoriserad Boutredare / Auktoriserad Jurist

Har lång erfarenhet av allt inom juridik efter dödsfall men också goda kunskaper inom det vi kallar livstidsjuridik. En Auktoriserad Boutredare / Jurist kan se över hela din familjejuridiska situation och ge råd samt skriva de dokument som behövs för både skilsmässa och dödsfall. Kunskaper om bodelning under äktenskap, äktenskapsförord, gåvor, deklaration och skatter. Utbildning sker i familjejuridik steg 1, 2,  3, 4 och 5 under sammanlagt 20 utbildningsdagar. Efter examination och minst 50 boutredningar och 10 arvskiften kan ansökan göras om att bli Auktoriserad Boutredare som beviljas av förbundsstyrelsen. Rätt att använda märket ”Auktoriserad Boutredare”. 
Därefter ska fortbildning ske minst vart femte år för att behålla sin titel.

Auktoriserad boutredare

För att kunna ansöka om Auktoriserad Jurist krävs jur. kand eller juristexamen samt steg 5 inom familjejuridik. Därefter ska fortbildning ske minst vart femte år för att behålla sin titel.

Om något ändå skulle gå fel så finns SBFs Reklamationsnämnd som helt opartiskt och som kostnadsfritt tar upp och prövar ärenden.

Mer om SBF:s Reklamationsnämnd

Normer och regler för boutredare