Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

SBF arbetar aktivt för att motverka penningtvätt

0

Penningtvätt och finansiering av kriminalitet och terrorism är ett växande problem i hela världen. Myndigheter i hela Europa arbetar dagligen med problemet, banker har t.ex. höga krav att ha en god kundkännedom så att penningtvätt motverkas.
Lagen om penningtvätt är ett EU-direktiv och har funnits sedan 2010 och fr.o.m 2022 så är det tydligt att även bouppteckningar, arvsskiften och klientmedelshantering står under penningtvättslagen.

För att motverka penningtvätt i boutredningar kommer Sveriges auktoriserade begravnings- och juridikbyråer att genomföra kontroller av identitet, om personen står under sanktioner och/eller är en politiskt exponerad person, enligt samma rutin som bankerna gör.
Detta sker innan uppdraget påbörjas och begravningsbyrån/boutredaren har rätt att neka ett uppdrag om det uppkommer risker för penningtvätt.
Det omfattar samtliga dödsbodelägare i en boutredning.

Kontroller kommer också att göras gällande familjejuridik i livstiden när det kommer till t ex gåvobrev, bodelningar etc. som skulle kunna utgöra underlag för penningtvätt.

Då detta är lagstadgat kommer kostnaderna för kontrollerna kommer att påföras dödsboet eller den person som upprättar t. ex. ett gåvobrev.