Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Ekonomi

Begravningskostnaderna betalas av den avlidnes tillgångar. Om barnet saknade egna tillgångar och det inte finns någon försäkring som täcker kostnaderna är det i första hand föräldrarna som är betalningsansvariga såsom vårdnadshavare. Som förälder har man försörjningsplikt för barnet, i första hand, tills det fyllt 18 år. Man kan även vända sig till kommunen och ansöka om ekonomiskt bistånd. Ta gärna kontakt med kommunen för att höra vilka normer som gäller för ekonomiskt bistånd vid begravning, eller fråga på begravningsbyrån.