Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Ekonomi

0

Ekonomin kring ett barns död är en viktig aspekt och kan upplevas komplicerad av familjen som måste hantera den. Här är några faktorer att tänka på när det gäller ekonomi i samband med barnets död:

  • Begravningskostnader: Normalt sett finansieras begravningskostnaderna av den avlidnes tillgångar. Om barnet saknade egna tillgångar och det inte finns någon försäkring som täcker kostnaderna, faller ansvaret på föräldrarna som vårdnadshavare. Som förälder har man en försörjningsplikt för sitt barn, i första hand fram till att barnet fyller 18 år. Det innebär att föräldrarna vanligtvis är skyldiga att täcka begravningskostnaderna om barnet inte har egna medel eller försäkringar som kan användas.
     
  • Ekonomiskt bistånd: Om familjen inte har de ekonomiska resurserna att täcka begravningskostnaderna kan de vända sig till kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Kommunen har ofta riktlinjer och normer som styr när och hur ekonomiskt bistånd beviljas. Det är en god idé att kontakta kommunen för att få information om vilka regler och villkor som gäller för ekonomiskt bistånd i samband med begravningen. Begravningsbyrån kan också vara till hjälp med att ge råd och information om hur man går tillväga för att ansöka om ekonomiskt bistånd.
     
  • Försäkringsersättning: Som nämnts tidigare kan det finnas olika typer av försäkringar som täcker kostnader i samband med ett barns död. Det kan inkludera försäkringar via kommunen, grupplivförsäkringar genom arbetsgivare eller fackföreningar, samt privata försäkringar som föräldrarna kan ha tecknat för barnet. Det är viktigt att noga granska försäkringsvillkoren och följa de riktlinjer som ställs av respektive försäkringsbolag för att ansöka om ersättning.
     
  • Planering och budget: I denna svåra tid kan det vara till hjälp att skapa en budget och en plan för att hantera begravningskostnaderna och andra ekonomiska frågor som kan uppstå efter barnets död. Att ha en översikt över de ekonomiska resurserna och utgifterna kan underlätta hanteringen av den ekonomiska aspekten av sorgearbetet.

Ekonomin kring ett barns död en känslig och samtidigt viktig fråga som kräver planering och hänsyn. Det är viktigt att familjen får stöd och information om sina ekonomiska rättigheter och möjligheter i denna svåra tid, både från kommunen och från professionella som begravningsbyrån.