Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Judendomen och begravningar

0

Judendomens begravningstraditioner är rika på symbolik och andlig betydelse och är starkt förankrade i den judiska tron och kulturen.
Här följer ytterligare i detaljer kring judiska begravningar:

 • Judendomens grundläggande tro:
  Judendomen är en av de äldsta kända religionerna och har sin grund i de fem Moseböckerna, även kända som Torah. Tillsammans med Talmud, den muntliga läran, utgör dessa texter grunden för judendomens tro och praxis. Judendomen betonar människans skapelse till Guds avbild och tron på evigt liv genom att följa Guds vilja.
   
 • Judisk begravningstradition:
  När en jude dör är det en judisk tradition att begrava den avlidne så snart som möjligt, helst inom 24 timmar efter dödsfallet. Undantag görs under Sabbaten, då arbete inte är tillåtet enligt judisk lag.
   
 • Chewra Kaddish:
  Medlemmar ur det judiska begravningssällskapet, Chewra Kaddish, spelar en viktig roll vid begravningen. De hjälper till med att hämta den avlidne och förbereda kroppen för den religiösa tvagningen, Tahara. Detta är en viktig andlig handling som symboliserar renhet.
   
 • Kistan och begravningen:
  Judiska begravningar innebär vanligtvis jordbegravning. Kistan är mycket enkel och tillverkas utan metallinslag, vilket symboliserar enkelhet och återvändande till jorden. Inom vissa liberala judiska församlingar accepteras kremationsbegravning, men det är inte den traditionella praxisen.
   
 • Bårtäcke och bidrag till välgörenhet:
  Kistan draperas med ett bårtäcke som innehåller Davidsstjärnan. Istället för blommor uppmanas deltagarna att ge bidrag till välgörenhet, vilket är en gest som är förenlig med judiska värderingar om tzedakah (rättfärdighet och välgörenhet).
   
 • Begravningsplats och helighet:
  De judiska församlingarna har sina egna begravningsplatser som anses vara helig mark. Det är en plats för vördnad och respekt. På begravningsplatsen får man inte äta, röka eller dricka, och män förväntas täcka sina huvuden med en kippa eller annan huvudbonad.
   
 • Stenavtäckning:
  På årsdagen av dödsfallet håller man ofta en stenavtäckning vid graven, en ceremoni där man placerar stenar på gravstenen som en gest av minne och hedrande.

Sammanfattningsvis är judiska begravningar präglade av enkelhet, respekt och andlig betydelse. De följer strikta traditioner som är rotade i judendomens tro och kultur. Begravningen är en viktig del av den judiska identiteten och tjänar till att hedra den avlidne och bevara de religiösa och kulturella värderingarna.