Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Dödsfall utan anhöriga

Som ensamstående utan barn och andra nära släktingar kan man uppleva en frustration över vem som ska ta hand om min begravning och vad som händer om jag t. ex. avlider i hemmet.
Här svarar vi på några av frågorna som kan vara ett stöd för dig som går med de här tankarna.

Jag är rädd för att dö ensam i hemmet. Hur ska jag förbereda mig själv och min omgivning på det? Vilka förebyggande åtgärder kan jag vidta så att jag snabbt blir hjälpt eller upptäckt om jag ligger död hemma?

Att förbereda sig själv och sin omgivning på sin kommande död är aldrig lätt, allra minst om man är ensam. En åtgärd man kan ta till för att se till att snabbt få hjälp eller att snabbt bli hittad vid ett dödsfall i hemmet är att ha en eller några kontakter som snabbt skulle sakna dig.
Det kan räcka med att säga hej till grannarna som är ute i trapphuset eller i trädgården samtidigt som du, eller att var eller varannan dag ha ett kort telefonsamtal med en vän för att bara hälsa och se att ni båda mår bra.

Vad händer om ingen upptäcker mig?

Om ingen anmäler dig saknad så kan det dröja till dess att du blir upptäckt. Se till att inte betala alla dina räkningar via autogiro, var särskilt noga med att inte hyran dras från ditt konto med automatik.

Om jag dör på ett sjukhus eller äldreboende och inga anhöriga finns, vad händer då?

En läkare konstaterar alltid dödsfallet och skriver dels ett dödsbevis till Skatteverket och ett dödsorsakintyg till Socialstyrelsen. Skatteverket meddelar i sin tur andra myndigheter så de anhöriga behöver inte ha myndighetskontakter. 
I Begravningslagen står det att det inte får gå mer än en månad mellan dödsfallet och kremering eller gravsättning.
Om du dör på ett sjukhus eller på ett äldreboende och ingen begravningsbyrå eller anhörig ringer till den patologavdelning där du ligger och inte heller till Skatteverket (Folkbokföringen) för att efterlysa ett dödsfallsintyg (som krävs för att kunna avsluta bland annat bankkonton) så är det Folkbokföringens ansvar att ta kontakt med en dödsboutredare i din hemkommun. Dödsboutredaren startar då en släktutredning (vilket görs regelmässigt) för att kunna lokalisera eventuella dödsbodelägare. Om det inte finns släktingar som vill/kan ansvara för begravning och juridik så beställer dödsboutredaren en begravning.
En dödsboutredare har ofta en bakgrund som socionom eller socialsekreterare. 

Om jag blir hittad i hemmet död och inga anhöriga finns, vad händer då?

I vissa fall kopplas polisen in för att kunna utesluta en onaturlig död eller fastställa identiteten. En person som dör i sitt hem och blir hittad efter en tid körs oftast till Rättsmedicinalverket för att obduceras. Ett dödsbevis skickas till Folkbokföringen som i sin tur kontaktar en dödsboutredare i din hemkommun.

Om jag inte skrivit ner några önskemål om min begravning alls och inte har några anhöriga, vem tar hand om mig då och hur kommer min begravning att vara?

Om du inte har skrivit ner, samt om inga anhöriga eller vänner finns som kan informera dödsboutredaren om dina önskemål kring din begravning, så kommer du att få en värdig och enkel begravning som dödsboutredaren beställer.

I Livsarkivet, hur ska jag skriva där i rutan kring kontaktpersoner?

Det är bättre att skriva att du inte har några kontaktpersoner än att du lämnar rutan tom.

Kan jag göra en överenskommelse med begravningsbyrån på något sätt om inga anhöriga finns? Kan de vara mina ”anhöriga”?

En begravningsbyrå ska och kan inte stå som beställare av en begravning som de själva har hand om, de kan således inte vara dina ”anhöriga”. Det du kan göra är att ta kontakt med en begravningsbyrå på orten där du bor och kommer överens med dem om att de ser till att din begravning blir så som du vill den dagen en dödsboutredare ringer dem för att beställa din begravning.

Betraktas vänner som närstående och kan de vara kontaktpersoner mot begravningsbyrån?

Om du har en nära vän som du önskar ska stå som beställare av din begravning och denne går med på detta så kan hon/han ta kontakt med en begravningsbyrå den dagen du avlider och beställa begravningen i relation som ”nära vän”, då behöver inte någon boutredare kopplas in.
En boutredare brukar leta efter nära vänner som kan hjälpa till med önskemål kring begravningen.

Vem har ansvaret för att ta hand om mitt bohag och mina tillgångar om inga släktingar finns?

Det är dödsboutredaren uppgift att ta hand om ditt bohag och dina tillgångar kommer om inget testamente eller dödsbodelägare finns att tillfalla Allmänna Arvsfonden. Genom att skriva ett testamente kan du påverka vart ditt arv ska gå. 

Vem har ansvaret för att reda ut allt det juridiska efter min död som bouppteckning mm om jag inte skrivit något Livsarkiv eller testamente?

Det är dödsboutredarens uppgift att se till att det juridiska kring ett dödsbo tas omhand.

Vad ska jag tänka på när jag fyller i mitt Livsarkiv? 

Fyll i ditt Livsarkiv så tydligt du kan. En dödsboutredare kan beställa den begravningen du själv önskar om du är tydlig med dina önskemål. Du kan fylla i det digitalt på Livsarkivet.se eller hämta ett på papper hos en auktoriserad begravningsbyrå som då förvarar ditt Livsarkiv. I båda fallen så bevakas ditt Livsarkiv så det kommer fram den dagen då Skatteverket Registrerat dödsfallet. Tjänsten är kostnadsfri.