Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Läs gärna våra broschyrer

Våra broschyrer är informatiova och lätta att läsa. Du kan ladda ner dem direkt nedan eller hämta hos din närmaste auktoriserade begravningsbyrå. 

"Hur gör jag nu?"

Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller nära vän är en händelse, som ingen människa är förberedd på – och som ingen människa har en färdig handlingsplan inför. I skriften ”Hur gör jag nu?” tar vi upp många av de frågeställningar du ställs inför och försöker besvara dem. 

"Ett stöd för minnet"

Det är många praktiska saker som behöver omhändertas vid dödsfall. Ett stöd för minnet tar upp sådant du bör ordna mer direkt och sådant som kan vänta. 

"Handbok om sorg"

Att minsta en livskamrat är en av de mest traumatiska händelserna man kan gå igenom. Denna skrift tar upp sorgen ur ett mer vetenskapligt perspektiv och ger svar på många frågor om sorgens uttryck. 

"SBF Juridik vid dödsfall"

Denna skrift tar upp frågor som bouppteckning, bodelning, arvsskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall.

Fler broschyrer hittar du under Broschyrer och skrifter i menyn.