Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Saker som kan brådska

Det finns en del som du måste ta ansvar för – kanske med hjälp från någon närstående. Det kan till exempel vara att ordna att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Det är viktigt att de anhöriga är överens om vem som skall göra detta. Råder det osämja bör du inte gå in i bostaden ensam. Ta med någon utomstående och ta inte med några saker från bostaden. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.
Om du är osäker på om det finns tillgångar i boet är det viktigt att stoppa autogiron.


Här är en checklista med sådant som bör ses över när någon anhörig avlidit:

 

Kontakt med myndigheter

Stat, kommun och landsting får automatiskt veta att en person avlidit, det ombesörjer den läkare som konstaterat dödsfallet genom att sända in uppgifter till Skatteverket. Detta skall läkaren göra första vardagen efter dödsfallet.

Bostaden

Ordna så att någon ser till bostaden om den står tom. Tömma kylskåp, ta ut eventuella hushållssopor och tar hand om husdjur. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem. Informera grannarna till den döde.

Post

Om bostaden är obebodd kan det vara lämpligt att eftersända posten till någon efterlevande. Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn en tid efter dödsfallet.

Föreningar

Att säga upp medlemskapet är ett skäl men ett annat är att föreningen kan vilja skicka blommor eller vara representerad vid begravningen. Det kan också finnas medlemskonto som ska återbetalas till dödsboet, eller en medlemsförsäkring som faller ut vid dödsfall.

Försäkringar

Förutom egendoms- och kapitalförsäkringar finns ofta specialförsäkringar för t ex mobiltelefon, dator eller TV. Vissa försäkringar är inte längre aktuella – andra bör kanske föras över till ny försäkringstagare.
Det är också viktigt att bevaka eventuella försäkringsutfall eller premieåterbetalningar i samband med dödsfallet.
Om du är osäker på om det finns försäkringar som ger utdelning vid dödsfall så hjälper begravningsbyrån till att göra en försäkringsinventering.

Abonnemang och avtal

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande. Telefon, internet och tidningar är sådant som oftast kan sägas upp direkt. Hyreslägenheter har en månads uppsägningstid vid dödsfall.

Banker, bankkort

Vänta med att säga upp bankkonton i den dödes namn, dessa ska avslutas först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela företag som ställt ut korten.

Sociala medier

Idag finns det inställningar i de flesta sociala medier och även i Googles tjänster som gör att efterlevande kan ta kontroll över innehållet vid dödsfall. Men många har naturligtvis inte fyllt i denna information. Begravningsbyrån kan då hjälpa dig att avsluta den avlidnes sociala medier om du så önskar. Fundera på om det finns bilder som eventuellt kan vara värdefullt att spara ner från sociala medier innan de stängs ner. Ett raderat konto går inte att återskapa!

Annat man behöver tänka på:

 • Tömma kylskåp, slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta personliga saker på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Lämna tillbaka handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om