Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Information om Corona, Covid 19 och begravningar

Här har vi samlat frågor och svar för begravningsceremonier och allmänna riktlinjer för omhändertagande av avliden då det finns smittorisk i samhället:

Nya restriktioner för antalet deltagare på begravning från 1/12 2021

Från den 1 december gäller följande restriktrioner för ceremonier inomhus med anvisade platser då deltagarantalet är över 100 personer:

  • 1 meters avstånd åt samtliga håll mellan människor och/eller sällskap om maximalt 8 personer när det är fler än 100 personer närvarande.

Eller som alternativ till avstånd:

  • Vaccinationsbevis för samtliga om antalet är över 100 personer. Detta bör framgå av dödsannonsens information

Anordnaren, oftast begravningsbyrån, har skyldighet att tillse att reglerna följs. Lokalupplåtaren har sin skyldighet gällande lokalen. Anordnaren och/eller lokalupplåtaren beslutar om vilken typ av alternativ som ska tillämpas. 
Lokala avvikelser kommer att finnas när det gäller lokalens utrymmen och storlek.

Här är information från Svenska kyrkan om begravningar i coronatider >>

Minnesstund

Minnesstunder är privata sammankomster och omfattas inte av dessa restriktioner men lokala avvikelser kan förekomma. För minnesstunder på restaurang gäller restaurangens regler.


Besök på begravningsbyrå

Vid besök på begravningsbyrån rekommenderar vi fortsatt att vi begränsar antalet besökare vid varje enskild besök till max 3 personer. Detta eftersom det fortfarande finns viss smittspridning i samhället och många besökare på begravningsbyråer tillhör riskgrupper.
Vi rekommenderar vidare att handsprit tillhandahålls på begravningsbyrån samt att upprätthålla ett socialt avstånd på minst en meter mellan personal och besökare. 
Här kan du söka efter en auktoriserad begravningsbyrå nära dig. 
 

Begravning i kyrkan/kapellet/ceremonilokal

Om relgerna kring vaccinationsbevis eller avstånd mellan människor och sällskap följs så finns det inget formellt tak gällande antal deltagare vid begravningar inomhus (oavsett ordning och religion). Lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för. Begravningsbyrån erbjuder fortfarande hjälp med att direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta. 
För begravingar utomhus finns inga restriktioner

Hur skickar jag en blomma eller gåva till begravningen om jag inte själv kan delta?

På www.familjesidan.se kan du söka efter en avliden och skicka en blomma eller ge en minnesgåva till begravningen. 
 

När anhöriga önskar se den avlidna?

Begravningsbyrån hanterar fortsatt visning av avlidna och enligt de lokala rutiner och regler som finns. 

När anhöriga önskar se den avlidna som av sjukvården är konstaterat smittad av Covid-19:

Enligt Folkhälsomyndigheten (2020-05-20) föreligger det inte några hinder för att genomföra visning av den avlidna under förutsättning att de som deltager använder erforderlig skyddsutrustning, och nogsamt tillser att inte någon kommer i beröring med den avlidna. Vi föreslår att man istället för att dela ut skyddsutrustning till anhöriga, informerar att under rådande omständigheter undviker beröring helt med den döda kroppen. Det kan dock förekomma undantag mot att kunna genomföra visning ex. att den avlidnas kropp är i så dåligt skick att man riskerar stänk av kroppsvätskor etc

Kan vi fortsätta att hälsa genom att ta i hand vid begravningsceremoni, minnesstund, gravsättning mm? 

Då smittorisk fortsatt kan föreligga rekommenderas att vara försiktig vid handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället exempelvis genom ögonkontakt och en nick.

Hur omhändertar vi de människor som avlidit då sjukvården konstaterat eller misstänkt smitta?

Vi använder oss av den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten föreskriver.
 

Finns det risk att en avliden smittar?

Smittrisken är låg, då omhändertagandet av smittad från både vården och begravningsbyrån sker efter strikta regler, men man bör undvika att beröra den avlidne.
 

Transport av avlidna från och till andra länder:

I länder med omfattande smittspridning är flygsituationen inte normal vilket kan innebära förseningar i transporter av avlidna till och från dessa länder

Nyheter

Etiska rådet SBF

Pressmeddelande

200 etiska frågor om begravningar under 25 år

Etiken i samband med dödsfall och begravning har alltid varit en stor och viktig del för begravningsbranschen. Det Etiska rådet bildades 1996 och under åren har näsan 200 olika etiska frågor lyfts och diskuterats.

Bris och familjesidan

Pressmeddelande

Familjesidan.se stödjer Bris under allhelgonaveckan

För andra året gör vi ett samarbete med Bris där familjesidan.se skänker 5 kronor för varje tänt digitalt ljus under allhelgonaveckan.

Restriktioner begravningar borttagna

Artikel

Restriktioner kring begravningar borttagna

Den 29 september finns inga restriktioner kvar gällande antalet deltagare vid ceremonier och minnesstunder. Dock väljer SBF att tillsvidare att ha kvar två rekommendationer.