Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Information om Corona, Covid 19 och begravningar

Här har vi samlat frågor och svar för begravningsceremonier och allmänna riktlinjer för omhändertagande av avliden då det finns smittorisk i samhället:

Nya restriktioner för antalet deltagare på begravning från 12/1 2022

Från den 12 januari gäller följande restriktioner för begravningsceremonier. För begravningar gäller andra villkor än för det som Folkhälsomyndigheten kallar för "allmänna sammankomster":

  • Begravningar med max 50 gäster/deltagare kan genomföras utan vaccinationsbevis för gästerna om avstånd mellan sällskap upprätthålls med minst 1 meter samt att antalet i ett sällskap är maximalt 8 personer. 
     
  • Med vaccinationsbevis är maxantalet vid begravningar är 500 personer sittande/stående (gäller från den 19/1). Avstånd mellan sällskap upprätthålls med minst 1 meter och att antalet i ett sällskap får maximalt vara 8 personer. 

Vaccinationsbevis ska kompletteras med giltig ID-handling. 

Anordnaren, oftast begravningsbyrån, har skyldighet att tillse att reglerna följs. Lokalupplåtaren har sin skyldighet gällande lokalen. 
Lokala avvikelser kommer att finnas när det gäller lokalens utrymmen och storlek.

Här är information från Svenska kyrkan om begravningar i coronatider >>

Minnesstund

För minnesstunder gäller ett maxtak på 50 personer i hyrd lokal (gäller från den 19 januari 2022), församlingshem etc samt avstånd mellan personer på minst 1 meter. För minnesstunder på restaurang gäller restaurangens regler.


Besök på begravningsbyrå

Vid besök på begravningsbyrån rekommenderar vi fortsatt att vi begränsar antalet besökare vid varje enskild besök till max 3 personer. Detta eftersom det fortfarande finns viss smittspridning i samhället och många besökare på begravningsbyråer tillhör riskgrupper.
Vi rekommenderar vidare att handsprit tillhandahålls på begravningsbyrån samt att upprätthålla ett socialt avstånd på minst en meter mellan personal och besökare. 
Här kan du söka efter en auktoriserad begravningsbyrå nära dig. 
 

Begravning i kyrkan/kapellet/ceremonilokal

Från den 19 januari finns det alltså ett maxtak på 500 personer vid begravningar (oavsett ordning och religion). Lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för. Begravningsbyrån erbjuder fortfarande hjälp med att direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta. 

Hur skickar jag en blomma eller gåva till begravningen om jag inte själv kan delta?

På www.familjesidan.se kan du söka efter en avliden och skicka en blomma eller ge en minnesgåva till begravningen. 
 

När anhöriga önskar se den avlidna?

Begravningsbyrån hanterar fortsatt visning av avlidna och enligt de lokala rutiner och regler som finns. 

När anhöriga önskar se den avlidna som av sjukvården är konstaterat smittad av Covid-19:

Enligt Folkhälsomyndigheten (2020-05-20) föreligger det inte några hinder för att genomföra visning av den avlidna under förutsättning att de som deltager använder erforderlig skyddsutrustning, och nogsamt tillser att inte någon kommer i beröring med den avlidna. Vi föreslår att man istället för att dela ut skyddsutrustning till anhöriga, informerar att under rådande omständigheter undviker beröring helt med den döda kroppen. Det kan dock förekomma undantag mot att kunna genomföra visning ex. att den avlidnas kropp är i så dåligt skick att man riskerar stänk av kroppsvätskor etc

Kan vi fortsätta att hälsa genom att ta i hand vid begravningsceremoni, minnesstund, gravsättning mm? 

Då smittorisk fortsatt kan föreligga rekommenderas att vara försiktig vid handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället exempelvis genom ögonkontakt och en nick.

Hur omhändertar vi de människor som avlidit då sjukvården konstaterat eller misstänkt smitta?

Vi använder oss av den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten föreskriver.
 

Finns det risk att en avliden smittar?

Smittrisken är låg, då omhändertagandet av smittad från både vården och begravningsbyrån sker efter strikta regler, men man bör undvika att beröra den avlidne.
 

Transport av avlidna från och till andra länder:

I länder med omfattande smittspridning är flygsituationen inte normal vilket kan innebära förseningar i transporter av avlidna till och från dessa länder

Nyheter

Tiden mellan dödsfall och begravning

Artikel

Tiden ökar igen mellan dödsfall och begravning

Tiden mellan dödsfall och begravning ökar till 24,4 dagar. Ur ett etiskt perspektiv så kan man ifrågasätta om vi ska låta våra avlidna få vänta så länge på gravsättning.

Etiska rådet SBF

Pressmeddelande

200 etiska frågor om begravningar under 25 år

Etiken i samband med dödsfall och begravning har alltid varit en stor och viktig del för begravningsbranschen. Det Etiska rådet bildades 1996 och under åren har näsan 200 olika etiska frågor lyfts och diskuterats.

Bris och familjesidan

Pressmeddelande

Familjesidan.se stödjer Bris under allhelgonaveckan

För andra året gör vi ett samarbete med Bris där familjesidan.se skänker 5 kronor för varje tänt digitalt ljus under allhelgonaveckan.