Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Information om Corona - Covid 19

Här har vi samlat frågor och svar för begravningsceremonier och allmänna riktlinjer för omhändertagande av avliden då den allmänna smittorisken bedöms som fortsatt hög:

Funerals during the coronavirus pandemic – information in diffrent languages >>

Hur gör vi med begravningsceremonin och minnesstunden?

Ställ inte in begravningen, men var beredd på att ställa om och planera annorlunda. Möjlighet till begravningsceremoni finns alltid.
Vänta inte, ta kontakt med en begravningsbyrå så snart du kan, de kan ge svar på dina frågor om kring begravning i coronatider. Här kan du söka efter en auktoriserad begravningsbyrå nära dig. 
Det finns flera olika alternativ är beroende av lokala förutsättningar och resurser, hör med din lokala auktoriserade begravningsbyrå. Här är två exempel:

Begravning i kyrkan/kapellet/ceremonilokal

Kan ske som vanligt med kista inom en månad efter dödsfallet eller med urna. De närmast anhöriga är på plats (max 50 personer, dock finns lokala avvikelser) och för övriga gäster kan begravningsbyrån hjälpa till med att direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta. Minnesstunden hålls sedan när situationen möjliggör det. Då kan alla samlas och dela minnen.

Akt med urna senare

Kremering genomförs direkt efter dödsfallet och akt med urna hålls sedan när situationen möjliggör det. Minnesstunden kan hållas i anslutning till akten med urna.
Vill man ha jordbegravning med kista så går den att genomföras för en mindre krets (max 50 personer, dock finns lokala avvikelser) och  minnesstunden hålls sedan när situationen möjliggör det.
Det finns olika för- och nackdelar med alternativen, men det är familjen som beslutar vilket som ska väljas. 
 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Beslutet som fattats av regeringen omfattar även begravningar.

Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Många församlingar inom Svenska kyrkan sätter dock ett lägre antal för hur många personer som får närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan varje församling sätter sina egna.
Det betyder att när max antal personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen. Denna restriktion omfattar även begravningsceremonier som genomförs utomhus samt efterföljande minnesstunder.
Vi har en gemensam skyldighet att följa dessa beslut.

Här är information från Svenska kyrkan om begravningar i coronatider >>
Här är information från Svenska kyrkan till dig som sörjer>>

Vad är direktsänd/livestreamad begravning?

Våra begravningsbyråer gör allt de kan för att hjälpa till att se på andra alternativ och möjligheter. 
Många begravningsbyråer erbjuder direktsänd/livestreamad begravning, det kan vara ett alternativ att hålla begravningen i kretsen av de närmaste och låta övriga gäster titta på begravningen på nätet. De anhöriga får en länk av begravningsbyrån som de distribuerar till de som vill delta på begravningen på distans. 
 

Hur skickar jag en blomma eller gåva till begravningen om jag inte själv kan delta?

På www.familjesidan.se kan du söka efter en avliden och skicka en blomma eller ge en minnesgåva till begravningen. 
 

När anhöriga önskar se den avlidna?

Begravningsbyrån hanterar fortsatt visning av avlidna och enligt de rutiner som finns. Dock har flera pastorat meddelat att personlig visning inte är möjlig i Svenska kyrkans lokaler, även många sjukhus kan ej heller erbjuda visning. Hör med din begravningsbyrå vad som gäller på din ort. 

När anhöriga önskar se den avlidna som av sjukvården är konstaterat smittad av Covid-19:

Enligt Folkhälsomyndigheten (2020-05-20) föreligger det inte några hinder för att genomföra visning av den avlidna under förutsättning att de som deltager använder erforderlig skyddsutrustning, och nogsamt tillser att inte någon kommer i beröring med den avlidna. Vi föreslår att man istället för att dela ut skyddsutrustning till anhöriga, informerar att under rådande omständigheter undviker beröring helt med den döda kroppen. Det kan dock förekomma undantag mot att kunna genomföra visning ex. att den avlidnas kropp är i så dåligt skick att man riskerar stänk av kroppsvätskor etc

Kan vi fortsätta att hälsa genom att ta i hand vid begravningsceremoni, minnesstund, gravsättning mm? 

Vid ceremonier är det brukligt att representanten hälsar på gästerna genom att ta i hand. Då smittorisker föreligger rekommenderas alla att avstå handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället genom ögonkontakt, nick eller en lätt bugning.

Hur omhändertar vi de människor som avlidit då sjukvården konstaterat eller misstänkt smitta?

Vi använder oss av den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten föreskriver.
 

Finns det risk att en avliden smittar?

Smittrisken är låg, då omhändertagandet av smittad från både vården och begravningsbyrån sker efter strikta regler, men man bör undvika att beröra den avlidne. I vissa fall märks kistan med en symbol för droppsmitta. 
 

Transport av avlidna från och till andra länder:

I dessa tider är flygsituationen väldigt orolig vilket kan innebära kraftiga förseningar i transporter av avlidna till och från andra länder

Nyheter

Pressmeddelande

150% fler skriver ner sina önskemål för begravningen

Från april till augusti har antalet som skriver ner önskemål för sin begravning i Livsarkivet konstant varit mer än dubbelt så högt som normalt.

Pressmeddelande

Memento #3 är på väg!

Magasinet Memento kommer på fredag med spännande artiklar och reportage.

Artikel

Högsta dödssiffran på 150 år

Covid-19 har redan haft tydliga effekter på Sveriges befolkning. Pandemin har medfört en stor överdödlighet på nästan 10 procent under första halvåret 2020.