Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Information om Corona, Covid 19 och begravningar

Här har vi samlat frågor och svar för begravningsceremonier och allmänna riktlinjer för omhändertagande av avliden då det finns smittorisk i samhället:

Funerals during the coronavirus pandemic – information in diffrent languages >>

Inga restriktoner för antalet deltagare på begravning och minnesstund

Från den 29 september 2021 finns inga restriktioner och tak för antalet deltagare vid allmänna och privata sammankomster samt offentliga tillställningar.
Även restriktioner vid serveringsställen som t. ex storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort. Det som gäller från den 29 september är ett stort individuellt ansvar. 

Här är information från Svenska kyrkan om begravningar i coronatider >>
 

Minnesstund

Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och numera är restriktionerna borttagna. Detsamma gäller om man är på restaurang, där finns inga restriktioner kvar.


Besök på begravningsbyrå

Vid besök på begravningsbyrån rekommenderar vi fortsatt att vi begränsar antalet besökare vid varje enskild besök till max 3 personer. Detta eftersom det fortfarande finns viss smittspridning i samhället och många besökare på begravningsbyråer tillhör riskgrupper.
Vi rekommenderar vidare att handsprit tillhandahålls på begravningsbyrån samt att upprätthålla ett socialt avstånd på minst en meter mellan personal och besökare. 
Här kan du söka efter en auktoriserad begravningsbyrå nära dig. 
 

Begravning i kyrkan/kapellet/ceremonilokal

Fr.o.m. 29 september finns det inte längre något tak gällande antal deltagare vid begravningar (oavsett ordning och religion) och oavsett om det är ute eller inne. Lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för. Begravningsbyrån erbjuder fortfarande hjälp med att direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta. 

Hur skickar jag en blomma eller gåva till begravningen om jag inte själv kan delta?

På www.familjesidan.se kan du söka efter en avliden och skicka en blomma eller ge en minnesgåva till begravningen. 
 

När anhöriga önskar se den avlidna?

Begravningsbyrån hanterar fortsatt visning av avlidna och enligt de lokala rutiner och regler som finns. 

När anhöriga önskar se den avlidna som av sjukvården är konstaterat smittad av Covid-19:

Enligt Folkhälsomyndigheten (2020-05-20) föreligger det inte några hinder för att genomföra visning av den avlidna under förutsättning att de som deltager använder erforderlig skyddsutrustning, och nogsamt tillser att inte någon kommer i beröring med den avlidna. Vi föreslår att man istället för att dela ut skyddsutrustning till anhöriga, informerar att under rådande omständigheter undviker beröring helt med den döda kroppen. Det kan dock förekomma undantag mot att kunna genomföra visning ex. att den avlidnas kropp är i så dåligt skick att man riskerar stänk av kroppsvätskor etc

Kan vi fortsätta att hälsa genom att ta i hand vid begravningsceremoni, minnesstund, gravsättning mm? 

Då smittorisk fortsatt kan föreligga rekommenderas att vara försiktig vid handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället exempelvis genom ögonkontakt och en nick.

Hur omhändertar vi de människor som avlidit då sjukvården konstaterat eller misstänkt smitta?

Vi använder oss av den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten föreskriver.
 

Finns det risk att en avliden smittar?

Smittrisken är låg, då omhändertagandet av smittad från både vården och begravningsbyrån sker efter strikta regler, men man bör undvika att beröra den avlidne.
 

Transport av avlidna från och till andra länder:

I länder med omfattande smittspridning är flygsituationen inte normal vilket kan innebära förseningar i transporter av avlidna till och från dessa länder

Nyheter

Restriktioner begravningar borttagna

Artikel

Restriktioner kring begravningar borttagna

Den 29 september finns inga restriktioner kvar gällande antalet deltagare vid ceremonier och minnesstunder. Dock väljer SBF att tillsvidare att ha kvar två rekommendationer.

Ulf Lerneus EFFS

Pressrelease

Sverige tar över presidentposten i European Federation of Funeral Services

Ulf Lernéus på Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer tar nu över presidentposten i EFFS, European Federation of Funeral Services.

Pressmeddelande

300 personer kan närvara vid begravning

Begravningsceremonierna på väg mot det normala. Från den 15 juli kan 300 personer närvara vid en begravning inomhus och 600 personer utomhus.