Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Information om Corona, Covid 19 och begravningar

Här har vi samlat frågor och svar för begravningsceremonier och allmänna riktlinjer för omhändertagande av avliden då det finns smittorisk i samhället:

Funerals during the coronavirus pandemic – information in diffrent languages >>

300 personer kan närvara vid begravningen

Från den 15 juli 2021 gäller fortsatt för begravningar (oavsett ordning och religion) att det inomhus kan vara 300 deltagare sittande på anvisade platser. Lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för. Avståndsregeln på minst 1 meter råder fortfarande.
På en utomhusbegravning kan man vara 600 deltagande utan anvisade platser.

Församlingar och pastorat kan införa egna, lokala begränsningar i antalet besökare vid begravningsceremonier. Detta då kyrkor, kapell och lokaler har olika förutsättningar för hur många personer som kan vistas i lokalen på ett smittsäkert sätt.

Här är information från Svenska kyrkan om begravningar i coronatider >>
Här är information från Svenska kyrkan till dig som sörjer>>
 

Minnesstund

Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och således max 50 personer, det gäller även i lokaler som används för kommersiellt bruk. Detta gäller i grundtanken även om man har minnesstunden i hemmet eller utomhus. Är det på en restaurang så är det restaurangregler som gäller.

Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. 
Är man fler än 8 i sällskapet är det fortfarande max 8 vid varje bord och minst 1 meters avstånd mellan borden. I förordningen regleras inte avståndet i samma sällskap vid samma bord. Ansvaret ligger på besökarna själva och restaurangen skall ge förutsättningarna för avstånd vid samma bord.


Besök på begravningsbyrå

Vid besök på begravningsbyrån följer vi de nya restriktionerna från den 8/1 2021 med 1 person per 10/kvm.

Vänta inte med att ta kontakt med en begravningsbyrå, gör det så snart du kan, de kan ge svar på dina frågor om kring begravning i coronatider. Det finns flera olika alternativ beroende av lokala förutsättningar och resurser, hör med din lokala auktoriserade begravningsbyrå. Här kan du söka efter en auktoriserad begravningsbyrå nära dig. 
 

Begravning i kyrkan/kapellet/ceremonilokal

Kan ske som vanligt med kista inom en månad efter dödsfallet eller med urna. Anhöriga är på plats och för övriga gäster kan begravningsbyrån hjälpa till med att direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta. 
 

Akt med urna senare

Kremering genomförs direkt efter dödsfallet och akt med urna hålls sedan när situationen möjliggör det. Minnesstunden kan hållas i anslutning till akten med urna.
Vill man ha jordbegravning med kista så går den att genomföra, även om den gränsen för allmänna sammankomster har ändrats till 50 personer så kan det förekomma lokala regler i regionen eller hos varje församling som måste följas. Minnesstund kan hållas om det görs på ett smittskyddssäkert sätt där då lokala begränsningar kan förekomma. 
 

Vad är direktsänd/livestreamad begravning?

Våra begravningsbyråer gör allt de kan för att hjälpa till att se på andra alternativ och möjligheter. 
Många begravningsbyråer erbjuder direktsänd begravning, det kan vara ett alternativ att låta alla som vill titta på begravningen på nätet. De anhöriga får en länk av begravningsbyrån som de distribuerar till de som vill delta på begravningen på distans. 
 

Hur skickar jag en blomma eller gåva till begravningen om jag inte själv kan delta?

På www.familjesidan.se kan du söka efter en avliden och skicka en blomma eller ge en minnesgåva till begravningen. 
 

När anhöriga önskar se den avlidna?

Begravningsbyrån hanterar fortsatt visning av avlidna och enligt de rutiner som finns. Det kan finnas pastorat som beslutat att personlig visning inte är möjlig i Svenska kyrkans lokaler, även många sjukhus kan ej heller erbjuda visning. Hör med din begravningsbyrå vad som gäller på din ort. 

När anhöriga önskar se den avlidna som av sjukvården är konstaterat smittad av Covid-19:

Enligt Folkhälsomyndigheten (2020-05-20) föreligger det inte några hinder för att genomföra visning av den avlidna under förutsättning att de som deltager använder erforderlig skyddsutrustning, och nogsamt tillser att inte någon kommer i beröring med den avlidna. Vi föreslår att man istället för att dela ut skyddsutrustning till anhöriga, informerar att under rådande omständigheter undviker beröring helt med den döda kroppen. Det kan dock förekomma undantag mot att kunna genomföra visning ex. att den avlidnas kropp är i så dåligt skick att man riskerar stänk av kroppsvätskor etc

Kan vi fortsätta att hälsa genom att ta i hand vid begravningsceremoni, minnesstund, gravsättning mm? 

Vid ceremonier är det brukligt att representanten hälsar på gästerna genom att ta i hand. Då smittorisker föreligger rekommenderas alla att avstå handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället genom ögonkontakt, nick eller en lätt bugning.

Hur omhändertar vi de människor som avlidit då sjukvården konstaterat eller misstänkt smitta?

Vi använder oss av den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten föreskriver.
 

Finns det risk att en avliden smittar?

Smittrisken är låg, då omhändertagandet av smittad från både vården och begravningsbyrån sker efter strikta regler, men man bör undvika att beröra den avlidne. I vissa fall märks kistan med en symbol för droppsmitta. 
 

Transport av avlidna från och till andra länder:

I tider av omfattande smittspridning är flygsituationen inte normal vilket kan innebära förseningar i transporter av avlidna till och från andra länder

Nyheter

Pressmeddelande

300 personer kan närvara vid begravning

Begravningsceremonierna på väg mot det normala. Från den 15 juli kan 300 personer närvara vid en begravning inomhus och 600 personer utomhus. 

Pressmeddelande

Bedrägerier i arv ska inte få förekomma!

Vem som helst får kalla sig bouppteckningsman eller jurist och det är inte lätt för anhöriga att avgöra om personen är seriös eller inte.

Pressmeddelande

Våra byråer klarar pandemin bra!

Begravningsbyråerna är en viktig pusselbit i hanteringen av de hittills över 13.000 dödsfall som pandemin har krävt.