Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Hinduismen och begravning

0

Hinduismen är en av världens äldsta och mest komplexa religioner, med en rik mångfald av traditioner och trosuppfattningar. Här fördjupar vi oss i hinduiska begravningsseder och -traditioner:

 • Hinduismens komplexitet:
  Hinduismen är en mångfacetterad religion som inte har en enhetlig dogm eller central auktoritet. Istället omfattar den en mängd olika trosriktningar, filosofiska uppfattningar och lokala traditioner. Hinduismen betonar också begrepp som karma (lag av handlingar) och reinkarnation (återfödelse) som påverkar människans öde.
   
 • Kremation som norm:
  Inom hinduismen är kremation den vanligaste och mest accepterade metoden för att hantera de döda. En viktig tro inom hinduismen är att kroppen är tillfällig och att själen, Atman, är evig. Genom kremation frigörs själen från kroppens band och kan fortsätta sin eviga resa.
   
 • Begravning av barn och präster:
  Det finns vissa undantag från kremationstraditionen inom hinduismen. Barn under ett år och präster jordbegravs vanligtvis istället för att kremeras. Denna praxis är baserad på religiösa övertygelser och traditioner.
   
 • Kistdekorering:
  Vid en hinduisk begravning dekoreras kistan traditionellt med en chaddar (ett tyg), blommor och swastika-tecken. Swastikan är ett soltecken och symboliserar positiv energi och välgång. Dekoreringen av kistan är en symbolisk handling som visar respekt för den avlidne.
   
 • Medverkan av anhöriga:
  Inom hinduismen är det vanligt och önskvärt att nära anhöriga är närvarande vid kremationen. Detta ger familjen möjlighet att säga sina sista farväl och delta aktivt i den religiösa ceremonin.
   
 • Transport till hemmet:
  I många hinduiska samhällen är det en tradition att kistan transporteras till hemmet för att de anhöriga ska kunna säga farväl på ett privat och personligt sätt innan kremationen äger rum.
   
 • Förnödenheter i kistan:
  Det är vanligt att lägga olika föremål och förnödenheter i kistan med den avlidne. Dessa kan inkludera kläder, smycken och andra personliga saker som är meningsfulla för den avlidne eller familjen.
   
 • Spridning av askan:
  Efter kremationen sprids askan vanligtvis i floden Ganges eller över annat rinnande vatten. Floden Ganges anses vara helig inom hinduismen, och många tror att detta är en väg för själen att nå frid.

Sammanfattningsvis är hinduiska begravningar djupt rotade i religiösa och kulturella traditioner som betonar själens väg mot återfödelse och frigörelse från det jordiska. Kremation är den dominerande metoden för att hantera de döda, och ceremonierna är ofta rika på symbolik och andlighet. Begravningar inom hinduismen är också en möjlighet för anhöriga att delta aktivt i den religiösa processen och visa sin kärlek och respekt för den avlidne.