Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Visselblåsning inom SBF

0

Gäller för medlem/bolag i Sveriges Begravningsbyråers Förbund som har verksamhet som faller under Penningtvättslagen och inte har ett eget system för visselblåsning.
Kansliet hos SBF tar emot visselblåsning vid misstänkta allvarliga händelser eller oegentligheter inom våra medlemsföretag avseende brott mot penningtvättslagen eller andra grova ekonomiska oegentligheter.

Vad innebär visselblåsning?

Att visselblåsa innebär att du rapporterar ett allvarligt missförhållande, att du har upptäckt att något inte står rätt till, och strider mot lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.
När du visselblåser ska du ha anledning att tro att det du har fått sett eller veta är sant. Som visselblåsare är du anonym och skyddad mot repressalier enligt visselblåsarlagen.

Vem kan visselblåsa?

För att kunna visselblåsa till SBF om penningtvätt ska du ha fått reda på missförhållandet i ett arbetssammanhang. Du är eller har tidigare varit anställd, konsult, praktikant, arbetssökande eller annan person i en arbetsrelaterad eller liknande relation till medlemmen/bolaget. Du kan också vara kund eller utomstående person som ska kunna rapportera om allvarliga händelser med anknytning till överträdelser av penningtvättsregelverket.

Skydd för dig som visselblåser

När du visselblåser får du ett visst lagstadgat skydd. Om din arbetsgivare bryter mot skyddet kan skadestånd utfärdas. Din arbetsgivare får inte hindra din rapportering, får inte vidta några repressalier mot dig och heller inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt.
Skyddet gäller dock inte • om du begår brott i samband med att du inhämtar information, t.ex. inbrott, obehörig dataåtkomst etc.

  • om du medvetet använder visselblåsarfunktionen för att misskreditera eller trakassera annan person
  • om du själv varit involverad i det missförhållande du rapporterar om

 

Sekretess och behandling av personuppgifter hos SBF:s kansli

Din identitet omfattas av sekretess när du visselblåser till SBF:s kansli. Du kan alltså lämna ditt namn och kontaktuppgifter till oss utan att någon får veta vem som har visselblåst. Även andra enskilda personer i din rapportering omfattas av sekretess.
Det är inte obligatoriskt att ange sina personuppgifter i din rapport. Men det underlättar för oss om vi kan komma i kontakt med dig för att ställa följdfrågor. SBF kommer endast att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för uppdraget.

Vad som händer när du visselblåser

Din rapportering tas emot av SBF:s förbundsdirektör som tillsammans med advokat Tobias Peedu på Advokatfirman Allians gör en första utredning av dina uppgifter. Båda har tystnadsplikt. Utredningen från din rapportering kan sedan leda till att:

  • tillsyn sker av SBF av den medlem/bolag ärendet gäller
  • ärendet lämnas vidare till en annan myndighet, t.ex. polisen
  • ärendet lämnas utan åtgärd om vi inte kan se att något fel har begåtts.


Du är fortfarande anonym även om din rapportering lämnas vidare till en annan myndighet. Om du har lämnat kontaktuppgifter får du information om vad som händer med din rapportering.

Så visselblåser du

Du kan ringa, skicka ett vanligt brev eller besöka oss personligen. Vi anser inte att e-post är ett säkert sätt att rapportera. Om du funderar på att rapportera något kan du prata med SBF:s förbundsdirektör för att få mer information och stöd innan du gör själva rapporteringen. Du kan vara anonym.

  • Ring vår växel: 08-556 811 80, be att SBF:s förbundsdirektör ringer upp.
  • Skicka brev: Lägg handlingarna i ett igenklistrat kuvert. Skriv "Visselblåsning" på kuvertet. Lägg det stängda kuvertet i ett nytt kuvert och skicka till: Sveriges Begravningsbyråers Förbund Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm
  • Besök oss: Om du hellre vill rapportera vid ett personligt möte kan du boka ett möte via telefon eller brev enligt uppgifterna ovan.