Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Förvaltning av dödsboet

När en människa dör uppstår många praktiska saker att ta itu med. Först och främst ska någon eller några förvalta boet, dvs ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm. I många fall löser man det inom familjen men ibland finns varken tid eller ork för detta. Då kan man överlåta detta uppdrag till en boutredningsman, antingen genom att lämna fullmakt till någon man själv utser eller så utser tingsrätten en sådan.

Ibland kanske det inte finns pengar för att betala alla räkningar. Då ska man inte göra någon betalning alls utan ta kontakt med kommunens handläggare av ekonomiskt bistånd innan någon räkning betalas. Läs ner om det under rubriken "Brist i boet" i broschyren Juridik vid dödsfall och Ekonomisk brist i dödsbon nedan.