Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Förvaltning av dödsboet

0

När en anhörig dör uppstår många praktiska saker att ta itu med. Först och främst ska någon eller
några förvalta dödsboet, dvs ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm. I
många fall löser man det inom familjen men ibland finns varken tid eller ork för detta. Då kan
man överlåta detta uppdrag till en boutredningsman, antingen genom att lämna fullmakt till
någon man själv utser eller så utser tingsrätten en sådan.

Vad dödsboförvaltning innebär


Dödsboförvaltning eller dödsbohantering innebär att någon hanterar allt det praktiska i ett
dödsbo. Det handlar om att betala den avlidens räkningar, ta hand om bostaden och post, säga
upp försäkringar, abonnemang etc.
I dödsboförvaltning ingår också att sälja lösöret, eventuella fastigheter och andra tillgångar så att
dödsboet till slut kan avvecklas och arvskifte bland dödsbodelägarna kan ske.
Beroende på hur stort dödsboet är så tar detta olika lång tid, ibland kan det ta flera år.

Vem kan företräda ett dödsbo?


I många fall är det en eller flera anhöriga som också är dödsbodelägare som hjälper till med det
praktiska, dvs förvaltar dödsboet. Är det en äldre avliden som t ex bor i lägenhet och inte har så
mycket tillgångar så är det ofta ett överkomligt arbete att förvalta och avveckla dödsboet men
räkna ändå med att det krävs många kontakter med hyresvärd, försäkringsbolag, banker etc.


Om den avlidne hade tillgångar som fastigheter, bilar och ett omfattande lösöre och kanske till
och med ett företag, då är förvaltningen och avvecklingen ganska komplex.
I de fallen är en erfaren boutredare att föredra som förvaltar och avvecklar dödsboet. Den
auktoriserade begravningsbyrån har lång erfarenhet av förvaltning av dödsbon och hjälper till
med detta genom att dödsbodelägarna ger fullmakt till boutredaren. Uppdraget gäller oftast allt
ifrån att betala räkningar till avyttring av fastigheter och till slut även att genomföra själva
arvskiftet, dvs fördelning av tillgångarna bland dödsbodelägarna.


Om den avlidne hade ett testamente så kan det stå att en specifik person ska hantera hela eller
delar av dödsboet, en så kallad exekutor. En testamentsexekutor har rätten att hantera delar eller
hela dödsboet, istället för de övriga dödsbodelägarna. Om det finns en utnämnd
testamentsexekutor i testamentet, är det den personens ansvar att sköta dödsboet i enlighet med
testamentets instruktioner.


Ibland uppstår osämja mellan dödsbodelägarna som inte kan komma överens om hur dödsboet
ska skötas och avvecklas. I de fallen kan tingsrätten utse en boutredningsman. En av tingsrätten
utsedd boutredningsman har långtgående befogenheter och kan till slut fatta tvångsbeslut om

dödsbodelägarna inte är överens. Det är också boutredningsmannens ansvar att se till att
bouppteckning upprättas och dödsboet avslutas.


Det kan hända att en avliden inte har några kända släktningar, dvs inga anhöriga som kan ta hand
om dödsboet. Det är ytterst kommunen som har ansvaret för att en person gravsätts. I de fallen
kan Socialförvaltningen göra en provisorisk förvaltning av dödsboet och har rätt att ta ut
ersättning från dödsboet för arbetet.


I alla fall är det avgörande att den ansvarige förvaltaren agerar i enlighet med lagen och med den
avlidnes önskningar, om dessa är kända. Det kan vara en komplex och tidskrävande process med
många administrativa uppgifter och juridiska överväganden.

Vi hjälper er att ta hand om förvaltningen av dödsboet


Det är klokt att söka professionell rådgivning och juridisk hjälp för att navigera genom processen
att avveckla ett dödsbo för att säkerställa att allt görs korrekt och enligt lag.
För att underlätta dödsboförvaltningen kan våra boutredare och jurister inom Sveriges
Auktoriserade Begravningsbyråer hjälpa dig genom hela processen. Med fullmakt från samtliga
dödsbodelägare hanterar vi förvaltningen i deras ställe. Detta innebär exempelvis att vi tar hand
om dödsboets räkningar, säger upp abonnemang och samt vid överenskommelse med delägarna
avyttrar dödsboets egendom.
I denna känsliga tid kan vår erfarenhet och expertis underlätta bördan för dem som lämnats kvar
och se till att dödsboet förvaltas korrekt och effektivt. Kontakta oss för att få den hjälp och det
stöd ni behöver i hanteringen av dödsboet.


Få hjälp med förvaltning av dödsbo, här hittar ni er lokala juridikbyrå