Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Fina omdömen för våra begravningsbyråer

0

Våra auktoriserade begravningsbyråer får fina omdömen av anhöriga. Recos betyg bygger endast på de som anlitat begravningsbyrån för ett uppdrag. (Bläddra bland omdömena med pilen).

Det här innebär auktorisationen i korthet:

 • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning.
   
 • En auktoriserad begravningsbyrå arbetar systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ett utarbetat Ledningssystem. 
   
 • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.
   
 • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning. En specificerad prisuppgift med kända kostnader och beräknade kostnader i särskilda poster,samt det totala beräknade priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
   
 • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.
   
 • En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.

  Läs mer om auktorisationen här >>