Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Humanistisk begravning

0

Humanistiska begravningar representerar en sekulär och icke-religiös syn på livet och döden. De utformas enligt humanistiska principer som bygger på värden som medmänsklighet, förnuft och respekt för individens rättigheter. Här fördjupar vi oss i detaljer om humanistiska begravningar och deras ceremonier:

 • Grundläggande livssyn:
  Humanisternas grundläggande livssyn bygger på en tro på allas lika värde och rätten till mänskliga rättigheter. Humanismen betonar också individens ansvar för sina egna handlingar och för att skapa ett bättre samhälle baserat på förnuft och medmänsklighet.
   
 • Flexibilitet och valfrihet:
  En av de främsta kännetecknen för humanistiska begravningar är den stora valfrihet som erbjuds. Ceremonin kan helt utformas enligt den avlidnes eller familjens önskemål. Detta kan inkludera musik, sång, diktläsning, personliga minnesord, tal, tyst minut och defilering runt kistan. En humanistisk begravningsceremoni är väldigt likt en borgerlig begravningsceremoni, med skillnaden att en borgerlig begravningsceremoni kan innehålla religiösa inslag, det gör inte en humanistisk.
   
 • Officiantens roll:
  Officianten, som leder ceremonin, spelar en central roll i att förstå och representera den avlidnes liv och värderingar. Genom samtal med familj, släkt eller anhöriga får officianten en bild av den avlidne och kan författa ett minnestal som speglar den personens liv och minnen.
   
 • Musik och kulturella element:
  Musik är ofta en betydelsefull del av humanistiska begravningar. Musikvalen kan variera och inspireras ofta av "Den svenska högtidsboken". Andra kulturella element, som blommor och ljus, kan också spela en viktig roll vid ceremonin och används ofta som ett sätt att ta farväl från den avlidne.
   
 • Plats för ceremonin:
  Ceremonin bör hållas på en plats som är lämplig för konfessionsfria begravningar. Huvudmännen för begravningsverksamheten är skyldiga att tillhandahålla lokaler som är neutrala och fria från religiösa symboler. Valet av plats är flexibelt och kan inkludera kapell, andra samlingslokaler, begravningsplatsen eller naturområden.
   
 • Symbolhandlingar:
  Inom den humanistiska begravningen finns det inga specifika religiösa symbolhandlingar. Istället kan symboler som blommor och ljus användas för att uttrycka kärlek, respekt och avsked vid olika delar av ceremonin. Vid defileringen, där gästerna går förbi kistan, läggs vanligtvis blommor som en sista hyllning.
   
 • Kyrkor som undantag:
  Kyrkor används endast i undantagsfall vid humanistiska begravningar, och trossamfundet måste göra ett särskilt ställningstagande om så är fallet. Detta är i linje med den sekulära och icke-religiösa inriktningen hos humanistiska begravningar.
   

Sammanfattningsvis är humanistiska begravningar en betoning av individens liv och värderingar. De ger utrymme för kreativitet och personlig utformning av ceremonin samtidigt som de respekterar etiska och kulturella normer. Humanistiska begravningar är en värdig och meningsfull väg att säga farväl till en älskad person på ett sätt som speglar deras liv och övertygelser.