Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Romer och begravningar

0

Romer, även kända som romani-folket, utgör en mångkulturell och historiskt rik folkgrupp med en komplex historia och kultur. Denna folkgrupp har sitt ursprung i norra Indien och nuvarande Pakistan och har en lång historia av migration och anpassning till olika kulturer runtom i världen.
Det finns tre huvudgrupper inom romani-folket: Sinti, Kalé och Rom, och dessa grupper är ytterligare uppdelade i olika undergrupper och familjer. Familjen och släkten är av central betydelse inom romani-kulturen och utgör grunden för trygghet och gemenskap i livet.
När det kommer till romska begravningar finns det specifika ritualer och traditioner som är unika för denna kultur:

 • Vakan:
  Efter att en rom har avlidit är det vanligt att man vaktar kroppen i mellan ett och tre dygn. Denna vaktperiod ger familjen och nära vänner möjlighet att säga farväl och ge den avlidne en sista respektfull stund.
   
 • Snabb begravning:
  En avvikande aspekt av romska begravningar är att de ska genomföras så snabbt som möjligt efter dödsfallet. Detta beror på tron att den döde själen behöver frigöras och att kroppen bör återvända till jorden så snart som möjligt.
   
 • Jordbegravning med en särskild kammare:
  En central aspekt av romska begravningar är att vuxna romer alltid ska jordbegravas. Dock vill man inte ha jord direkt på kistan av hänsyn till renlighet och tron att den avlidne måste "kunna andas". Detta löses genom att en kammare gjuts där kistan kan placeras, vilket ger den nödvändiga avståndet mellan kroppen och jorden.
   
 • Kläder och avlägsnande av klackar:
  Den avlidne är vanligtvis klädd i nya kläder. Ibland tas klackarna av skorna för att försäkra sig om att den döde inte kan gå igen. Den döde räknas fortfarande in i familjegemenskapen även efter döden, vilket betonar den starka betydelsen av familj inom romani-kulturen.
   
 • Många begravningsgäster:
  Romani-begravningar är ofta välbesökta av släktingar, vänner och medlemmar av den romska gemenskapen. Detta är en manifestation av den nära sammanhållningen inom kulturen och det stöd som erbjuds till den sörjande familjen.
   
 • Kremation som undantagsfall:
  Inom romani-kulturen är kremation inte den vanligaste begravningsmetoden. Jordbegravning är den traditionella praxisen, och kremation används endast i undantagsfall.

Sammanfattningsvis är romska begravningar djupt rotade i romani-kulturens traditioner och värderingar. De återspeglar den respekt och kärlek som gruppen har för sina förlorade och betonar vikten av familjen och gemenskapen även i dödens stund. Dessa ritualer ger en inblick i den unika kulturella mångfalden och det kulturella arvet som romani-folket har bevarat genom generationer.