Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Dödsannonser

Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet.
Man kan även uppmana att ge ett bidrag till något ändamål som var betydelsefullt för den avlidne.

När man annonserar i en tidning publiceras annonsen även på nätet i ett digitalt Minnesrum på www.familjesidan.se samt på begravningsbyråns egen hemsida. Där kan annonsen delas i sociala medier för att verkligen nå ut bland anhöriga och vänner. Det finns även en rad interaktiva funktioner för anhöriga och gäster på Familjesidan. Läs mer om familjesidan.se och Minnersum här >>

Det går naturligtvis bra att enbart annonsera digitalt om det känns som en effektivare lösning när familj och vänkrets är spridda över landet eller världen.

Sorgbrev och sorgkort fyller samma funktion som dödsannonsen men kan uppfattas mer personligt än en dödsannons av mottagaren. Nekrolog/ runa/ minnestext och notis, är text på tidningens familjesida. Nekrolog/ runa/minnestext är en personlig text, ibland kompletterad med ett fotografi, som undertecknas av den/de som skrivit dem. En notis innehåller enbart fakta om den avlidne och kan skrivas av en familjeredaktör på tidningen.

Här kan man förbereda en dödsannons inför byråbesöket

 

Fördjupad läsning