Dödsannonser

Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet.

Man kan även uppmana att ge ett bidrag till något ändamål som var betydelsefullt för den avlidne.

Allt fler väljer att annonsera på Internet, www.familjesidan.se, där annonsen kan läsas och skrivas ut var man än befinner sig i världen.

Sorgbrev och sorgkort fyller samma funktion som dödsannonsen men kan uppfattas mer personligt än en dödsannons av mottagaren. Nekrolog/ runa/ minnestext och notis, är text på tidningens familjesida. Nekrolog/ runa/minnestext är en personlig text, ibland kompletterad med ett fotografi, som undertecknas av den/de som skrivit dem. En notis innehåller enbart fakta om den avlidne och kan skrivas av en familjeredaktör på tidningen.

Här kan man förbereda en dödsannons inför byråbesöket

Du är med och stöder diktare och poeter

När du annonserar via en auktoriserad begravningsbyrå så går en liten summa av annonskostnaden till att stödja diktare och poeter. 
Detta är möjligt tack vare att Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer har ett samarbete med ALIS som hanterar upphovsrätt för litterära verk.