Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Miljöarbetet inom SBF

0

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer arbetar långsiktigt för att omhändertagande av avlidna och begravningar ska ske så hållbart som möjligt och med miljön i fokus.
Hanteringen av avlidna sker i en kedja från vården, till begravningsbyrån och huvudmannen som är Svenska kyrkan samt Stockholms och Tranås Kommuner. Begravningsbyrån är alltså en del i en kedja.

Här nedan redovisar vi vilka krav våra begravningsbyråer har gällande miljö. Kraven följs upp vid auktorisationskontroller:

Ledningssystem

En auktoriserad begravningsbyrå är underställd ett ledningssystem. Varje år bestämmer vår styrelse vilka nya krav för året som ska uppfyllas inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Under 2023 är det ett krav att våra medlemsbyråer har information om ”Miljövänligare begravning” på sina hemsidor i syfte att ge råd till anhöriga hur de kan genomföra en mer hållbar begravning.

Miljövänligare transporter inom SBF

En auktoriserad begravningsbyrå har krav att använda så miljövänliga bilar och drivmedel som möjligt, dessa krav ställer bl. a. myndigheter på oss då vi utför offentliga transporter åt bl.a. vården.

2022 genomfördes och kontrollerades att samtlig personal som utför transporter våra drygt 400 anslutna byråer, hade genomgått utbildning i Ecodrivning (sparsam körning).

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers kansli använder Preems drivmedel enligt massbalansprincipen och innehar certifikat som tydligt visar vårt bidrag för miljön och garanterar en viss reduktionsnivå. Ladda ner certifikat >>

Miljöpolicy inom SBF

En auktoriserad begravningsbyrå lyder också under SBF:s centrala miljöpolicy som du kan läsa mer om här >>

Miljöstipendium

2022 instiftades SBF:s Miljöstipendium. Syftet är att vid sidan om vårt eget miljöarbete, rikta blickarna utåt och få hjälp av både enskilda personer och företag att starta projekt som kan bidra till en bättre hållbarhet i hela begravningsverksamheten. Läs mer här >>

Råd till beställare av begravning

En begravning är komplex med många beslut och moment. Det är inte enkelt för anhöriga att överblicka miljökonsekvenserna av alla beslut som ska tas. Därför har vi sammanställt en enkel guide för hur anhöriga kan tänka kring miljöaspekten vid begravning. Den hittar du här >>

Fördjupad läsning