Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

En miljövänligare begravning - hållbarhet

0

En miljövänligare och mer hållbar begravning behöver inte vara dyrare. Här nedan har du tips på vad du ska tänka på för att ordna en så hållbar begravning som möjligt och med lägre miljöbelastning. Om du pratar med begravningsbyrån att du önskar en miljövänligare begravning så kommer de att guida dig. Men tänk också på den avlidnes vilja – den bör gå först.

 • Begravningsbyrån hjälper dig att välja en kista med så lite miljöpåverkan som möjligt. En kista av riktigt trä kräver till exempel mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva. Det finns också kistor tillverkade av förnybart material.
   
 • De urnor som de auktoriserade begravningsbyråerna erbjuder är ofta tillverkade av trä som i sig är nedbrytbart. Urnor finns även av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa.
   
 • Blommor kan också vara en miljöfaktor. Om du tänker säsongens blommor så långt det är möjligt så bidrar du till att miljöbelastningen minskar.
   
 • Under den kalla årstiden så kan du välja en mindre ceremonilokal som inte är så dyr att värma upp, t.ex. ett kapell istället för en kyrka. Det finns också andra lokaler som passar bra för begravningar, hör med begravningsbyrån.
   
 • Vid minnesstunden kan maten vara lokalproducerad och ekologisk så långt det är möjligt. Om du väljer en lokal i nära anslutning till kyrkan/kapellet så minskar du transporterna för gästerna.
   
 • Om kremering eller jordbegravning belastar miljön mer eller mindre är inte riktigt utrett. Helt klart är att båda formerna kan ge en viss miljöpåverkan. Det som kan tala för kremering är att utsläppsgaserna i vårt land är små samt att all metall från kroppar och kistor återvinns. Det som talar för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet.
   
 • Transporterna av kista och urna är det som påverkar miljön mest. Men ibland är också detta svårt att påverka. Våra byråer samordnar transporter där det är praktiskt och etiskt möjligt. Generellt så blir det fler transporter vid kremation än med jordbegravning. 
   
 • En gravsten tar en del energi i anspråk för att producera och at transportera. Men man ska tänka på att en gravsten står minst så länge gravrätten gäller (i 25 år). Utslaget över åren är därför miljöpåverkan liten. Det händer också att familjer vill ha en natursten och letar upp en sådan själv i naturen som sedan stenhuggeriet bearbetar. En del stenhuggerier arbetar med återvunna gravstenar som slipas om.

Miljökrav på auktoriserade begravningsbyråer

En auktoriserad begravningsbyrå har krav på sig att arbeta miljömedvetet och mot hållbarhet.

 • Via ett centralt ledningssystem höjer byråerna varje år nivån inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö.
 • Samtliga lyder under SBF:s miljöpolicy.
 • Byråerna använder drivmedel med 90% reduktion för att minska miljöbelastningen samt är utbildade inom Ecodriving (sparsam körning).

Läs mer om SBF:s miljöarbete här >>